Skip to content

Skal du blive hjemme på grund af corona

I disse tider, hvor coronaen greber om sig, har mange igen stillet spørgsmål om, hvad man har ret til af ydelser, hvis man bliver tvunget i karantæne. Svar fra SIK er i korthed følgende:

Skal du i karantæne på grund af corona-reglerne, kan det sidestilles med fravær på grund af andre former for sygdomme. 

Hvad du har krav på, afhænger af om du er månedslønnet eller timelønnet.

Månedslønnet

  • Du har krav på løn i de dage du er i karantæne.


Timelønnet: 

  • Du har ikke krav på løn i de dage du er i karantæne. 
  • Du har derimod krav på arbejdsmarkedsydelse (såfremt du opfylder betingelserne i loven om arbejdsmarkedsydelse). 
  • Er du offentligt ansat har du herudover krav på sygedagpenge. Er du privatansat kan du under visse betingelser få udbetalt sygedagpenge i fraværsdagene. Nærmere herom fremgår af den overenskomst du er ansat efter.


Ansøgning om arbejdsmarkedsydelse
 skal ske til kommunen, mens anmodning om sygedagpenge skal ske til din arbejdsgiver.

Er du i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med karantæne på grund af corona-reglerne, kan du rette henvendelse til SIK på telefon 32 21 33, eller e-mail sik@sik.gl

Læs også artiklen “Hvad arbejdsgiver må vide omkring corona” ved at klikke her

► Klik her for i corona-hjemmesiden at læse nærmere om de nye regler om selvtest og PCR-test