Skip to content

Benzinkortet, de store lufthavne og de daglige levevilkår

Forlængelse af lufthavne og misbrug af et benzinkort har nu virkelig skygget for de daglige levevilkår blandt SIK’s medlemmer.

Det er velbekendt, at børnenes vilkår på mange områder er under al kritik. Og den største årsag til denne situation er selvfølgelig den ringe realløn, der sætter stramme rammer for, hvad vores medlemmer reelt får ud af deres penge i form af købekraft i det daglige liv.

Men politikernes valg af fokusområder på stort og småt henleder opmærksomheden væk fra vore medlemmers levevilkår. Det er ellers nu, at politikerne har en oplagt mulighed i forbindelse med overenskomstforhandlinger om løn og arbejdsforhold for at gøre tiltag til forbedringer – hvis man altså vil bruge denne mulighed.

Vi har et par gange hørt politikerne erklære deres vilje til at arbejde for, at de medborgere, der er flyttet til Danmark, kan komme tilbage. Men vi har endnu ikke hørt, hvordan de vil tage denne opgave op.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik oppebærer en enlig lønmodtager i Danmark en årlig løn på 320.000. kr. Og et ægtepar har tilsammen en årlig indtægt på 966.000 kr.

På den anden side har en enlig lønmodtager i Grønland en årlig indtægt på 191.000 kr. (vel at mærke når det er et helårsarbejde).

Her skal også bemærkes, at daglige forbrugsvarer i Danmark på mange områder er billige­re end her i Grønland. Således er reallønnen dér langt bedre i forhold til vores.

Siden overenskomstforhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere begyndte, har Selvstyret og kommunerne ikke villet rokke ved den smule tilbud, de har lagt ud med. Alligevel taler de fortsat til daglig om, at de gerne vil forbedre borgernes livsvilkår.

Kære politikere! I har en oplagt mulighed for gennem overenskomstforhandlingerne at gø­re en forskel: Ved at hæve lønningerne op på et tilfredsstillende niveau, og derved sikre bedre kår for børnene – og i øvrigt bremse tilflytningen til Danmark.

Men I flygter fra ansvaret ved at undlade at gøre det, der er nødvendigt. Et er dog sikkert, det er, at vi vil blive brugt som valgflæsk ved næste valg! Ligesom vi, når overenskomst­­forhandlingerne er afsluttede, vil mange gange komme til at høre klager fra jeres midte om de dårlige vilkår, borgerne lever under.

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK