Skip to content

Fra rejsedagbogen ved besøg til arbejderforeninger

Næstformand Jokum Zeeb og konsulent Inge-Marie Rosing kan her i efterår 2022 se tilba­ge på en særlig periode fra april til juni, hvor de virkelig har været på farten – for det mes­te sammen, men også hver for sig – med at besøge næsten halvdelen af de 20 lokalforeninger, som SIK’s organisationsstruktur er baseret på.

FOTOGALLERI: Glimt fra rejsen ses under artiklen

I den nævnte periode blev der aflagt besøg i Paamiut, Sisimiut, Kangerlussuaq, Ittoqqortoormiit, Narsaq, Nanortalik, Qeqertarsuatsiaat, Uummannaq og Ikerasak.

Til hovedbestyrelsesmødet i august forelå så rejserapporter fra både Inge-Marie og Jokum, som giver indsigt i, hvad der lokalt rører sig, og hvilke emner, medlemmer og mulige medlemmer er optaget af.

Når man bladrer i rapporterne, er det bl. a. afsnittene om Ittoqqortoormiit og Narsaq, der springer i øjnene.


46 nye medlemmer i Ittoqqortoormiit

Vore to kammerater fra SIK kom til Ittoqqortoormiit den 23. maj via Reykjavik – og det samme på tilbagevejen – som sædvanlig.

Med den organisationsstruktur, der gælder i SIK, kom lokalafdelingen i Ittoqqortoormiit „under spærregrænsen“ på 35 medlemmer i perioden 2019-20. Det betød, at den blev nedlagt som lokalafdeling, altså en stedlig forening med bestyrelse, hvorefter de enkelte fagforeningsmedlemmer her refererer direkte til SIK’s sekretariat i Nuuk.

Ved besøgets start var der 17 registrerede medlemmer boende i Ittoqqortoormiit. Ved afrejsen fra byen har 46 nye medlemmer udfyldt en indmeldelsesblanket.

Der var stor gæstfrihed, der blev vist overfor de besøgende fra SIK. Og på foranledning af besøget blev der udpeget et par nye tillidsrepræsentanter fra forskellige arbejdspladser.

Konsulent Inge-Marie Rosing noterer følgende i sin rapport om borgermødet i Ittoqqormiit, hvor der kom 35 deltagere: „Folk udtrykker taknemmelighed overfor alle de ting, vi frem­læg­ger. Begejstrede klapsalver, da de hørte, hvor mange nye medlemmer, der har meldt sig ind. De vil gerne gendanne lokalforeningen.“


Foreningen i Narsaq genaktiveret

Da konsulenten fra SIK kom til Narsaq i slutningen af juni, var foreningen her faktisk uden bestyrelse, da de fleste bestyrelsesmedlemmer har trukket sig – og den fungerende formand Isak Josefsen var således i færd med at arrangere en ekstraordinær generalforsamling. Her var der i foråret 118 registrerede SIK-medlemmer.

Generalforsamlingen blev gennemført. Der kom 14 medlemmer. Inge-Marie holdt oplæg om SIK. Derefter var der valg af bestyrelse, og Otto Davidsen blev indsat som ny formand.

Et meget tidsaktuelt mini-kursus blev så holdt for den nye bestyrelse om organisationsstrukturen i SIK og om foreningsvedtægter samt om foreningsdrift generelt – fulgt op med indføring af formanden i de praktiske bl. a. omkring e-mailssystemet og de anvendte blanketter i organisationen.

Der er nu gode forventninger om en nyaktiveret lokalforening i Narsaq. Den nye formand har nu en regelmæssig kontakt med fagforbundets sekretariat om gendannelse af rutiner i fagforeningsarbejdet bl. a. omkring åbningstider i foreningens kontor og møder med tillidsrepræsentanter.

De typiske emner

Det er meningen, at denne organisationsrejse inden for SIK fortsætter næste år, hvor turene går til den anden del af foreningerne.

De rejser, der hidtil er gennemført til de ni byer og bygder, har et standardprogram og indhold: Kurser for lokalbestyrelser, møder med deltagelse af både tillidsrepræsentanter og lokalbestyrelser, virksomhedsbesøg, borgermøder og hvervekampagner, hvor man sidder i de lokale supermarkeders indgange og taler med folk.

De besøgende fra SIK bemærker, at folk typisk har fokus på følgende emner, når der tales om overenskomster og lignende:

  • Sygedagpenge m.v.
  • Helligdagsbetaling.
  • Spørgsmålet om afspadsering i stedet for overarbejdsbetaling.
  • En række spørgsmål i relation til SISA’s pensionsordning. Dette vidner om det store behov for at informere folk i fysisk dialog.
  • Ting, som folk ikke ved om de støttemuligheder, som SIK’s socialfonde byder.
  • Mange ting omkring overenskomster, som man blander sammen i en pærevælling.
  • Ledelsessager i virksomhederne, overbebyrdning, herunder dårlig betaling i forbindelse med, at man ikke må arbejde i mere end 80 timer.


Konsulent Inge-Marie Rosing konkluderer: “Der er stort behov for formidling af informationer til vores medlemmer på en letfattelig måde, via Facebook og vores hjemmeside, og eventuelt via TV-reklamer. Og måske ved etablering af en SIK-medlems-app.“

Borgermødet i Ittoqqortoormiit.  Under besøget indmeldte 46 sig som nye medlemmer af SIK.

Til venstre: Sæl fanget ved Ittoqqortoormiit vurderet som lækkerbidsken af Inge-Marie ved serveringen.

Borgermødet i forsamlingshuset i Sisimiut. Her var der særligt fokus på de omstændelige medlemskontingenter og de takværdige muligheder, som SIK’s socialfonde giver.

Borgermødet i forsamlingshuset i Nanortalik samlede omkring 30 deltagere, som havde gode og livlige diskussioner den aften.

Under besøget i Narsaq var der ekstraordinær generalforsamling i arbejderforeningen. Her blev Otto Davidsen valgt som formand. Billedet her er fra den nye bestyrelses indledende møder.

Ittoqqortoormiit fik besøg af SIK i den sidste uge i maj.