Skip to content

JessGustav: Bog om SIK’s formand gennem tre årtier

Den skulle komme på et tidspunkt – og nu er den der. En bog om Jess G. Berthelsen, der har været formand for fagforbundet SIK uafbrudt siden september 1990. Bogens titel er ”JessGustav” – vel at mærke uden mellemrum mellem Jess og Gustav. Nærmere forklaring kan læses i det indledende kapitel.

I bogen fortæller Jess G. Berthelsen om sin baggrund og om de værdier, han lever og arbejder ud fra. Og ikke mindst fortæller han åbent om sine oplevelser og mål, han har sat sig fra de manges års aktivitet i fagbevægelsen. Det er således en biografi og en jubilæumsbog, som også er et vidnesbyrd om den pågældende periode i Grønlands samfundshistorie.

Det bærende indhold af ”JessGustav” er en fortælling, hvor hovedpersonen selv beretter og grunder over tinge­ne. Fortællingen er skrevet sammen af Nukaraq Eugenius på grundlag af samtaler, som han selv og et par medarbejdere i SIK har ført med hovedpersonen. Der er også et kapitel med overskriften ”Den gamle rival”. Her tegner Jens Johansen, der har været den førende i SIK’s afdeling i Sisimiut i mange år, sin del af portrættet.

”Gennem sit virke i arbejderforeninger og fagforbundet har Jess G. Berthelsen gennemført reformer, som har ført til tryggere og bedre vilkår for alle arbejdere,” siger forfatteren i sin præsentation af bogens indhold, og drager denne konklusion: ”Fagforbundet SIK har under hans formandskab gennemgået en styrket organisation, som i dag har gjort forbundet til en uundgåelig del af den grønlandske samfundsstruktur”.

Bjarne Petersen, der er sekretariatschef i SIK, har skrevet forordet, mens indledningen er skrevet af Jakob Janussen, der som tidligere direktør i Hjemmestyrets personalesektion har ført en del overenskomstforhandlinger med SIK. Svend Møller har skrevet bogens afslutten­de kapitler om SIK’s forhold til de politiske grupperinger og om fagforbundets historie i korthed.

Estrella Mølgaard Thomsen, der som sekretær har været den nærmeste medarbejder af Jess G. Berthelsen gennem de sidste 18 år, har med sin store viden været med til at fastlægge dis­positionen til bogens indhold. Bogens illustrationer er fotos af Leiff Josefsen og Lisbet Lyager, begge fra Sermitsiaq, og usignerede arkivbilleder fra GAS/SIK.

Bogen, som er indbundet, udkommer nu på grønlandsk og dansk (hver på 80 sider). Den kommer i handelen efterår 2021.

Grafisk tilrettelæggelse: Nina Spore Kreutzmann, tita.gl. Udgivet af SIK, september 2021Bogen blev udgivet lige før SIK-kongressen i Ilulissat. Her signerer historiens hovedperson bøger for nogle af de mange delegerede og gæster, som fik de allerførste eksemplarer.