Skip to content

Boligmangelen i Nuuk

Vil de valgte lade som ingenting at vores medlemmer i SIK må vente 15 år for at få sig en bolig? Spørger SIK’s formand.

Vil de valgte lade som ingenting at vores medlemmer i SIK må vente 15 år for at få sig en bolig?

Der var i forbindelse Grønlands Erhverv, GE’s delegeretmøde sidste år 23. Marts 2019, hvor samtlige partier var repræsenteret, arrangement med debat, hvor jeg kom med et spørgsmål om, hvilke tanker man har vedrørende Kommuneqarfik Sermersooqs planer om at blive 30.000 i år 2030.

Dengang kom det frem fra samtlige partier – bemærk samtlige partier at de ikke kan gøre noget ved folks flytteri.

Man må kort sagt konkludere at man bare accepterer denne målsætning. Hvilket er at Nuuk skal blive ved med at blive større og man accepterer at vi i fremtiden bliver 30.000 i Nuuk.

Så kan enhver godt se at boligmangelen i Nuuk ikke kommer til at blive faldende, og at nogen må gøre, hvis ikke vores medlemmer skal blive ved med at vente 15 år for at få sig en bolig.

Efter min mening forpligter denne accept af at borgerne i Nuuk bliver ved med at stige. Mange af vores medlemmer er nødt til at bo hos deres forældre og familiemedlemmer på grund af at de ikke kan få en bolig eller fordi de ikke kan få en bolig deres løn rækker til.

Jeg ved at nogle politikere straks vil kaste ansvaret over til Kommuneqarfik Sermersooq. Dette er jeg bestemt ikke enig i, da Kommuneqarfik Sermersooq ikke kan løfte dette alene. Husk på at det er vores medlemmer fra kysten som flytter hertil, fordi der ikke er arbejde til dem, og vi er alle ansvarlige for at etablere arbejdspladser i kysten.

Derfor har I, partier og medlemmer af Inatsisartut også et ansvar om samarbejde for at der bygges boliger, som vores medlemmers løn rækker til.

Enhver kan jo regne ud, hvor hårdt det må være at være undskyldt logerende hos nogen, og en som er undskyldt logerende har som bekendt svært ved at tage en skridt.

Derfor må I, valgte, tage ansvar og gøre noget ved at vores medlemmer venter 15 år på en bolig, og bygge boliger som arbejderklassen løn rækker til.

Jess G. Berthelsen
Forbundsformand