Skip to content

Hvad der er værd at vide om brilletilskud

I denne uge er der i KNR-TV og radio en rask reklamekampagne med et par nyttige, konkrete oplysninger om en del af de ydelser, som man kan søge hos SIK’s socialfonde. Her gælder det om tilskud til nyanskaffelse eller fornyelse af briller.

I et reklameindslag gøres der opmærksom på, at et barn har adgang til gratis synstest, når barnet bliver 4 år. Og så kan man søge brilletilskud fra SIK’s socialfond – med mulighed for igen at søge om fornyelse af brillerne hvert andet år, indtil barnet er 12 år.

I den forbindelse bemærkes det, at SIK som fagforbund værdsætter, at børn har en god trivsel i skolen.

En anden reklame på samme emne oplyser, at socialfonden kan yde brilletilskud op til 2.975 kr. til en optiker. Så skal man selv betale differencen i forhold til brillens aktuelle købspris.

Det understreges, at ydelser fra SIK’s socialfonde generelt forudsætter, at arbejdsgiveren for den ansatte, der søger, indbetaler bidrag til fonden.

Klik her for nærmere oplysninger om socialfondene

Det er Juaannannguaq Lennert, der har tegnet illustrationen til TV-reklamerne. Hun har også udført tegningerne i andre publikationer og reklamer fra SIK, herunder folderne ”Fordele ved at være medlem af SIK” og ”Ledsagelse ved alvorlig sygdom” (og andre ydelser fra fagforbundets socialfonde).