Skip to content

To blev hædret som gode arbejdspladser

”SIK’s særlige Pris” for den gode arbejdsplads blev i forbindelse med arbejdernes internationale kampdag i år givet til en skole og en industrivirksomhed, nemlig Socialpædagogisk Seminarium og Polar Seafood.

Prisen til Perorsaanermik Ilinniarfik­/So­cialpædagogisk Seminarium blev overrakt af formanden for arbejderforeningen i Ilulissat, Else Jonna Villadsen. Det skete under 1. maj-sammenkomsten, hvor skolen blev repræsenteret af seminarielærer Sikkersoq Mathæussen, som tog imod diplomet.

Begrundelserne for hædringen af uddannelsesstedet i Ilulissat som den gode arbejdsplads fremgår klart af diplomets tekst. Her står:

”Klare arbejdsvilkår for de ansatte. Ansættelseskontrakter for medarbejderne. Medarbejderne bliver samlet regelmæssigt for at give dem nærmere instruktioner. Der er fortløbende kompetenceudvikling. Arbejdsledere, der har respekt for medarbejderne og aftalerne. Vedvarende information og oplysning. God atmosfære på arbejdspladsen. Der vælges tillidsrepræsentanter.”

Seminarielærer Sikkersoq Mathæussen modtog prisen som “Den gode arbejdsplads” for Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium.

 

Hædringen af Polar Seafood skete i Katuaq i Nuuk, hvor virksomheden blev repræsenteret af Miki Brøns.

SIK’s formand Jess G. Berthelsen sagde, at Polar Seafood gav megen beskæftigelse her i landet med i alt 900 medarbejdere til søs og i landanlæggene. Han fortsatte:

„Det er betryggende, at virksomheden viser respekt for overenskomster og aftaler i deres fabrikker på land.

Under corona havde de en arbejdsform, der var åben for henvendelser og som respekterer overenskomster. Medarbejdere, der er blevet syge af corona, blev hjemsendt med løn, og når deres børn også blev ramt af pandemien, fik medarbejderne lov til at blive hjemme med løn for at passe børnene.

Det er vigtigt at nævne det. De offentlige arbejdsgivere og kommunerne havde egentlig den samme bestemmelse, men vi havde problemer med at få den praktiseret under corona. Helt uden at få henvendelse om det, tog Polar Seafood ordningen i praksis, som det er meningen i overenskomsten.

Det er ikke kun det. De er hurtige til at løse problemer, der opstår, og når der er noget, der ikke er så ligetil, spørger de fagforbundet.

Et andet smukt eksempel: Da de observerede, at en medarbejder, der fysisk havde arbejdet hårdt i fiskefabrikker og lignende steder, ikke længere kunne yde det samme som før, tog de skridt til at give vedkommende lettere arbejde uden bare at fyre medarbejderen.

Og det er ikke kun det. Vi har bemærket fra SIK, at de går meget op i at træffe formelle aftaler med medarbejderne. Det er noget, der virkelig har betydning for såvel SIK som arbejdsgiveren. Det giver tryghed.“

Miki Brøns modtog på vegne af Polar Seafood den ene af de to hæderspriser, der blev givet i år. Det var SIK’s formand, der overrakte prisen.