Skip to content

De kan skifte os alle ud hvis de vil

SIK mener, det er på tide på vegne af hele landet at spørge, hvordan vi ønsker vort land skal se ud om 30 år. SIK’s formand begrunder spørgsmålet i denne pressemeddelelse.

I radioavisen i morges fortalte arbejderne i fabrikken i Maniitsoq, hvor godt kineserne arbejder. Ork ja, kineserne kan skifte hele den grønlandske arbejdsstyrke ud, hvis de vil. Vi er ingenting i forhold til kineserne, når det kommer til antal. Her i landet er arbejdsstyrken på 26.000, som er 0,002 procent i forhold til antal kinesere.

SIK har ikke sat spørgsmål tegn ved kinesernes arbejdsevne. Vi skal gøre opmærksom på, at dette ikke drejer sig om kineserne som mennesker, men om dem, som tilkaldte dem, altså Royal Greenland, Grønlands Selvstyre og kommunerne.

Det SIK mener er:

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal tilkalde kinesisk arbejdskraft, når arbejdssøgende i januar 2017 i Nanortalik var 25%, i Kangaatsiaq 30%, i Qaanaaq 29%, i Tasiilaq 31% og i Narsaq 24%.

Der er helt klart noget galt. Vi tilkalder kinesisk arbejdskraft, mens der i visse steder er skammeligt højt arbejdsløshed. Det er endnu mere skammeligt, at vi tilkaldte kinesisk arbejdskraft, selvom arbejdsløsheden lå så højt. Det er det jeg har kaldt for nationalt nederlag.

Derfor er det på tide for alle at tale om, hvordan vort land skal se ud om 30 år. Fordi vi kan ikke bare stige i en bil og køre det ene sted hen fra det andet for at arbejde, og vi skal have familien med, når vi rejser et andet sted for at arbejde. Her må boligerne stå klar, børnehaverne må stå klar, skolen må stå klar, og vi må garanteres ligesom kineserne at vi ikke bliver hjemsendt fra dag til dag.

I disse dage målsætter alle kommunerne deres udvikling, de vil blive flere i befolkningstal, de vil etablere arbejdspladser m.v. Men for eksempel er der kun 2 byer med stigning i befol­kningstallet, det er Nuuk og Aasiaat.

Og alle kommunerne har målsat deres udvikling og for eksempel etablere arbejdspladser. Men så er spørgsmålet, hvorfra de vil hente arbejdskraften til disse nye arbejdspladser. Hvordan skal befolkningerne blive flere ?

Ser du, for eksempel i Qeqqata Kommunia vil de blive flere og massivt etablere arbejdspladser, så må de for eksempel hente arbejdskraften fra Aasiaat. Hvor ellers skulle de hente arbejdskraften fra? Kina? Så hvordan kan man blive flere i Aasiaat?

Vi begynder at kæmpe mod hinanden og tage fra hinanden. Og hvis vi gør det på denne måde, så ender de rigeste kommuner som vindere.

Derfor er det på vegne af hele landet på tide at spørge politikerne og spørge os selv om, hvordan vi ønsker vort land skal se ud om 30 år.

Hvis ikke arbejdspladserne selv til kommer til vort land, så må vi selv komme hen til dem. Ellers vil vi som i dag bare forblive tilskuere til hårdtarbejdende kinesere.

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK