Skip to content

Den gode arbejdsplads: Royal Arctic Line

”SIK’s særlige Pris” for den gode arbejdsplads – der bliver givet til en virksomhed, når der er anledning til det et år – blev i år givet til Royal Arcic Line den 1. maj.

”SIK anderkender til fulde Royal Arctic Line A/S’ indsats her i Grønland, hvor ledelsen på forbilledlig vis har skabt en blomstrende virksomhed med hovedsageligt hjemmehørende ansatte, til gavn – ikke alene for Royal Arctic Line selv – men for hele Grønlands videre udvikling. SIK anderkender også de positive, der er taget for at skabe en god arbejdsplads for medarbejderne. Det eksempel tjener i høj grad til at blive efterfulgt af andre virksomheder i Grønland.”

Det er, hvad der står i diplomet, som SIK’s formand Jess G. Berthelsen gav til administrerende direktør Verner Hammeken, Royal Arctic Line, under 1. maj-arrangementet i Kulturhuset Katuaq (se billedet herunder).

SIK-formanden fremførte følgende begrundelser for denne særlige pris:

For det første har vi i mange år kæmpet for at gøre overenskomsterne for sømænd ensartede, fordi der har været mærkbare forskelle i lønnen mellem grønlandske og danske sømænd, selvom arbejdet går ud på det samme.

Takket være har virksomheden fået ny ledelse, som har gjort sit for at lønningerne blev ens. Sådan skal det også være. Denne metode er nu også smittet af til andre afdelinger.

For det andet sætter virksomheden pris på vedvarende videreuddannelse af de ansatte internt, men også udenfor selskabet, og dermed har virksomheden også søgt muligheder overenskomstmæssigt for at give højere lønninger.

Som det tredje var virksomheden den første i landet som arbejdede for at gøre overenskomsterne mere brugervenlige og har dermed også lagt mange små tillæg oveni grundlønnen, således at grundlønnen på den måde steg. Det betød således også at de ansatte ikke længere behøvede at betale yderligere skat afstedkommet af obligatorisk pension.

For det fjerde: Når der er skævheder i eksisterende overenskomster er de villige til at korrigere i overenskomsterne for at bibeholde deres ansatte.

Det er sådan at ancienniteten er høj i virksomheden, til stort udbytte for virksomheden, som har skabt loyale og stabile arbejdere.