Skip to content

Der skal gøres noget ved de studerendes boliger straks!

I SIK Ungdom synes vi, at det er vigtigt at samarbejde om, at studerende, lærlinge og elever får et godt sted at bo i (Udtalelse fra SIK Ungdom).

Tilstanden af boligerne for de studerende i Qaqortoq er under al kritik, de er sundhedsfarlige og fuld af skimmel og man kan se at de er meget forfaldne. I nogle af boligerne må man ikke engang bruger emhætterne på grund af brandfare.

Vi så et gulv der var meget forfaldent i en af boligerne, alle dørtrin er løse, søm der stikker op af gulvet, fodlister der ikke sidder fast, hvor vinden blæser lige igennem. De er i sådan en forfatning at man kan mærke at luften er usund, lige så snart man kommer ind ad døren. Da de studerende ikke har de fornødne ting i deres boliger, har de selv måttet købe de ting som de har brug for.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke fra Siumiut må være mere opmærksom på, at de studerende ikke kan blive ved med at være valgflæsk.

At man er startet med at bygge nye kollegier, kan man ikke blive ved med at bruge som en holdkæft bolsje, der er kun får studerende, der anvises til nye kollegier, resten af kollegierne gør man ikke noget for at renovere.

SIK Ungdom synes vi, at det er vigtigt at samarbejde om, at studerende, lærlinge og elever får et godt sted at bo i.

Formand for SIK
Jens Ole Næsgaard Madsen