Skip to content

594 familier udtrukket til ferierejse i 2022

12,2 mio. kr. bliver nu fordelt til rejser i Grønland og til Danmark blandt de heldige udtruk­ne efter afslutningen på ansøgningsperioden, der udløb den 1. august.

Ansøgere til SIK’s Feriefond har nu fået en sms-besked om, at de er blevet udtrukket til en ferierejse enten i Grønland eller til Danmark i 2022 – eller om, at de desværre ikke er blevet udtrukket til en rejse.

Det er 594 udtrukne, der allerede nu kan glæde sig til en ferierejse næste år. De kommer til at deles om de 12,2 mio. kroner, der er blevet godkendt af fondens bestyrelse til at finan­siere årets ferierejser. Det er, hvad det kos­ter at rejse for det antal familier af forskellig størrelse med de bestemte ønsker om rejsemål internt  her i landet eller til Danmark.

For ferieåret 2022 er der modtaget i alt 3.784 ansøgninger. Heraf er 1.859 blevet godkendt som gyldige til at deltage i lodtrækningen.

Udtrækningen af feriefrirejserne er blevet foretaget af tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet SIK’s lokalafdeling i Nuuk: Petra Filemonsen (Ippiarsuk) og Nuka Enoksen (Nuuk Imeq). Udtrækningen skete under overværelse af kredsdommer Sikkerninnguaq Hard Lorentzen.

Feriefondens bestyrelse, der er sammensat fra SIK og fra de offentlige arbejdssgivere, har i øvrigt besluttet at afsætte yderligere 1,5 mio kr. til køb af feriefrirejser til dem, der ikke har kunnet rejse på grund af corona-situationen.

Der har i år for første gang været mulighed for at søge til Feriefonden online via SIK’s hjemmeside, samtidigt med at man også kunne søge på den traditionelle måde ved udfyldning af papirblanket. Langt over halvdelen af ansøgningerne er kommet via online-ansøgningsmuligheden, hvilket er en succes for den nye ordning.

Meddelelsen via sms den 19. oktober 2021 til de udtrukne og ikke-udtrukne blev desværre hjemsøgt af et teknisk uheld. Flere har modtaget to forskellige beskeder. Via telefon og Facebook er det blevet understreget, at det er den først modtagne sms, der gælder. Den anden er ugyldig. Vi beklager uheldet.

Dem der er blevet udtrukket til en ferierejse vil i nærmeste fremtid modtage et brev pr. post fra SIK indeholdende en blanket, som skal udfyldes og returneres til SIK. I denne blanket skal bl.a. anføres hvornår man ønsker at rejse.

Klik her for at læse nærmere oplysninger om feriefonden


Fra udtrækningen af rejser for 2022. Fra venstre: Tillidsrepræsentant Petra Filemonsen (Ippiarsuk), kredsdommer Sikkerninnguaq Hard Lorentzen, SIK-konsulent Dorthea Josefsen og tillidsrepræsentant Nuka Enoksen (Nuuk Imeq).