Skip to content

Flere nye lokalformænd og bestyrelser

Årets første måneder henimod foråret har budt på flere nyvalg af bestyrelser i arbejderforeningerne i SIK – med decideret generationsskifte eller bare ordentlig omrokering i formandsrækkerne.

Det startede i februar i Upernavik. Daværende lokalformand her, Lars Eskildsen, skiftede over til AK, så næstformand Kirstine Kleemann blev formand. Kirstines formandskab blev bekræftet på foreningens generalforsamling i marts.

I samme måned var der også generalforsamling i Aasiaat. Her trådte Qujana Fleischer, formand i mange år, tilbage, og ind kom den nye formand Nuunu Johansen. Qujana blev dog siddende i bestyrelsen som næstformand.

Og bølgen fortsatte på denne måde i Qeqertarsuatsiaat. Her blev Janny N. Møller ny formand i stedet for Anda Nathanielsen. Anda fortsatte også i bestyrelsen som næstformand.

I Uummannaq måtte Jørgen Abelsen i sin formandspost vige pladsen for Frederik Kristiansen. Abelsen blev dog også i bestyrelsen som næstformand.

I Qasigiannguit valgte Henny Hansen også at stoppe efter mange år i formandsposten – hun skulle flytte til Sisimiut. Efterfølgeren blev Pia Storch Rafaelsen.

I Kangaatsiaq er Åge Motzfeldt blevet formand, mens den hidtidige formand, Sakarias Siegstad, satte sig på næstformandens stol.

I Ikerasak er Ane-Dorthe Sigurdsen blevet formand i stedet for Michael Jakobsen, som ikke længere er med i den lokale bestyrelse.

Kirstine Kleemann, ny formand i Upernavik.

Nuunu Johansen, ny formand i Aasiaat.

Janny N. Møller, ny formand i Qeqertarsuatsiaat.

Frederik Kristiansen, ny formand i Uummannaq.

Pia Storch Rafaelsen, ny formand i Qasigiannguit.

Åge Motzfeldt, ny formand i Kangaatsiaq.

Ane-Dorthe Sigurdsen, ny formand i Ikerasak.

Den nye lokalbestyrelse i Qasigiannguit efter generalforsamlingen i maj. Fra venstre: Mette L. Nikolajsen (1. suppleant), Angutinnguaq Sandgreen (2. suppleant), Gertrud Lange (sekretær), Karen Rasmussen (næstformand) og den nye formand Pia Storch Rafaelsen.

Fra en begivenhed i en generalforsamling: Ole Madsen, der i en menneskealder har været aktiv i ledelsen af arbejderforeningen i Qasigiannguit, blev udnævnt som æresmedlem. Her ses han sammen med sin hustru, Nukâraq.