Skip to content

Urigtige oplysninger skaber forargelse

Et live-opslag på Facebook har med sine utilstrækkelige og misvisende oplysninger bragt SIK’s Socialfonds arbejde i dårligt lys – også fordi en privat børnehjælpsforening og Naalakkersuisoq for familieanliggender har reageret på disse oplysninger og har draget en konklusion, der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Det drejer sig om et opslag fra én, der har modtaget den velkendte støtte fra socialfonden til sammen med sine børn at ledsage en ægtefælle, der er alvorlig syg, og kommer på hospitals­ophold i Danmark.

I Facebook-opslaget gives der et billede af en fortvivlende situation, hvor støttemodtageren selv skulle betale et antal nætters ophold på Det Grønlandske Patienthjem i København, og derefter ved støttemodtageren ikke, hvad familien skal gøre i forhold til at finde logi, mens familien er i Danmark

Det er en ulyksalig situation, der her bliver fortalt. Det har selvfølgelig forarget mange brugere af socialmediet.

Børnehjælpsforeningen MAPI refererer til oplysningen og starter en pengeindsamling for familien – hvilket umiddelnart er prisværdigt, hvis man ikke kender til sagens rette sammenhæng.

Landsstyremedlemmet for familieanliggender, Mimi Karlsen, skriver en kommentar på Facebook ved at konstatere, at familien er i Danmark gennem SIK’s ordning – og tilføjer: ”SIK og lederen af patienthjemmet er blevet bedt om at tale med [støttemodtageren] og familien. Jeg er blevet informeret om, at SIK igen har indlogeret familien, da der ikke er plads i patienthjemmet.”

De faktiske forhold er:

Som i mange andre sager af samme type har medarbejderen på SIK’s socialfond på forhånd informeret støttemodtageren, at der vil blive fundet videre logi efter det nævnte ophold på patienthjemmet. Det er med i den støttepakke, som socialfonden giver efter ansøgning. Så det er misvisende, når situationen bliver beskrevet som om, at SIK derefter svigter familien i en vanskelig situation.

Det er således også misvisende, når Mimi Karlsen fortæller, at den videre indlogering først er kommet på tale, efter at der er taget kontakt til SIK og Det Grønlandske Patienthjem.

Det skal for en fuldstændigheds skyld tilføjes, at SIK’s socialfond betaler logi – så de penge, støttemodtageren i den pågældende sag har lagt ud til patienthjemmet, er blevet refunderet.

Derudover yder socialfonden dækning af følgende efter ansøgning – også i den pågældende sag:

  • Tabt arbejdsfortjeneste i en periode, hvor man er sammen med en nært pårørende, der er alvorligt syg.
  • Rejseudgifter i form af flybilletter m.v.
  • Rejsekort i Danmark.


SIK håber, at ovennævnte giver grundlag for den rette forståelse af den måde, hvorpå SIK administrerer socialfonden til daglig. Og vi ønsker held og lykke for alle de familier, der har fået brug for de ordninger, som fonden giver.

Link til nærmere oplysninger om SIK’s socialfonde: https://sik.gl/da/om-sik/fondene/socialfondene/