Skip to content

Grove eksempler på bortvisning med tvivlsom begrundelse

SIK kæmper for, at arbejdsgiverne behandler de ansatte ordentligt, også når det drejer sig om udenlandsk arbejdskraft.

Det er tankevækkende, at SIK én og samme dag i november 2020 modtager sager om tre bortvisninger fra én og samme virksomhed. Og de er alle sammen skoleeksempler på dårligt funderede afskedigelser og dårlig behandling af de ansatte, som medlemmer af SIK skal være på vagt overfor – og i sådanne tilfælde inddrager fagforeningen.

Sagerne er blevet indgivet til SIK af fagforbundets medlemmer, tre thailandske ansatte i restaurationsbranchen. Deres arbejdsgiver har bortvist dem med kortfattede begrundelser, som de tre ansatte imidlertid taler imod og har mere nuancerede forklaringer på.

Nu er en bortvisning en meget alvorlig sanktion fra en arbejdsgivers side – det er en opsigelse med øjeblikkelig virkning, det vil sige uden opsigelsesvarsel.

En sådan sanktion kan normalt først tages i brug af arbejdsgiveren, såfremt den ansatte forinden har fået en skrift­lig advarsel for en forseelse, der ligner dem, som de tre thailandske ansattes arbejdsgiver henviser til i sine begrundelser.

  • I alle disse tre sager har arbejdsgiveren klart begået fejl ved at bortvise de ansatte uden forudgående advarsel.
  • Der mangler en saglig og afklaret begrundelse for bortvisningen.
  • SIK har derfor på vegne af de tre af sine medlemmer skriftligt anmodet arbejdsgiveren om nærmere forklaring på bortvisningerne.
  • Desuden beder SIK om afklaring af en række spørgsmål som for eksempel om:
  • Overarbejdstimer, som ikke er blevet betalt – efter SIK’s beregning svarende helt op til 686.400 kr. over en ansættelsesperiode på 3 år og 3 måneder i to af de tre sager.
  • Arbejdsgiveren bør desuden forklare, hvad der har været indbetalt af pensionsbidrag, af feriegodtgørelse og hvad der er blevet opkrævet af husleje for den indkvartering, de pågældende ansatte har boet i.

Ovenstående er for at illustrere de udfordringer, SIK har med visse arbejdsgivere, når det kommer til, hvordan udenlandsk arbejdskraft bliver behandlet. Vi har jo en del sager kø­ren­de omkring filippinske og thailandske medlemmers rettigheder – som der også er blevet skrevet om i pressen.

Ofte stillede spørgsmål om ansættelsesforhold – klik her.