Skip to content

Hvad SIK-formanden siger og ikke siger

Der er på Facebook oprettet en gruppe på spørgsmålet ”SIK for uran sammen med PFA?” Ved brug af en række ledende spørgsmål fremsættes her grove insinuationer om SIK’s og formandens holdninger og handlinger.

Facebook-gruppens tovholder spørger, om det nu er rigtigt, at SIK – uden medlemmernes kendskab – gennem pensionskassen PFA finansierer Kvanefjeldsprojektet.

Svar: Det er bestemt heller ikke rigtigt. SIK har ikke den mindste forbindelse til PFA. Derimod har SIK forbindelse til pensionskassen SISA. Men selskabet har sin egen ledelse, og det har ikke indskudt penge i nogen minevirksomhed.

Det spørges desuden om SIK’s formand er blevet ”en nikkedukke for uran”.

Svar: Det er ikke i sig selv uran, SIK-formanden er for. Men han er en overbevist fortaler for igangsættelse af ny minevirksomhed, som har potentiale for at give landets befolkning (herunder SIK’s medlemmer) beskæftigelsesmuligheder og for at sætte gang i erhvervsudviklingen – forudsat selvfølgelig, at man nøje tager hensyn til miljøet og befolkningens sundhed.

Det er kendt i lang tid, at området, hvor der lægges op til en minevirksomhed, indeholder lidt uran – ligesom i andre miner rundt omkring i verden. Men eftersom Grønland stiller meget strenge miljø- og sundhedsmæssige krav til mineprojekter, har SIK tillid til, at det pågældende projekt kan gennemføres på en sikker måde.

SIK ønsker, at tingene debatteres på et redeligt og sandfærdigt grundlag.