Skip to content

Jonas Fleischer er død

Æresmedlem af SIK Jonas Fleischer er død søndag den 27. august 2023 om morgenen.

Jonas har virkelig sat sit fingeraftryk på den grønlandske fagbevægelse. For det første skal nævnes den historiske arbejdskonflikt i Marmorilik, som han var med til at føre an i, og som førte til ligeløn mellem de lokale og de tilkaldte minearbejdere.

Jonas har i en årrække været med i bestyrelsen i SIK’s lokale forening i Aasiaat. Og det var som delegeret fra Aasiaat, at han i 1987 delte formandskab i SIK med Jens Johansen.

Jonas er den, der længst har været medlem af SIK’s hovedbestyrelse i ét stræk, nemlig fra 1987 til 2013.

Jonas er desuden medstifter af pensionskassen SISA. Pensionskassen blev grundlagt overenskomstmæssigt i 1993, hvorefter opsparingerne begyndte pr. januar 1994. Og da Finanstilsynet godkendte SISA i 1999, blev Jonas Fleischer medlem af den første bestyrelse.

En af Jonas’ mærkesager i sin tid i fagforbundets hovedbestyrelse var opprioritering af det grønlandske sprog. Emnet blev således taget op i overenskomstforhandlingerne i 1993, og Jonas havde altså stor indflydelse i, at SIK og det daværende landsstyre vedtog, at det grønlandske sprog skulle være hovedssproget i overenskomster og overenskomstforhandlinger.

Jonas var ihærdig, når han havde sat sig et mål. Han var ikke dén, der opgav uden at kæmpe, og han havde således store krav til både sig selv og mig som formand, når det gjaldt om at opnå det bedste for lønmodtagernes økonomiske vilkår.

Jonas var i mange år medlem af bestyrelserne for to store fonde i forbindelse med fagforbundet, nemlig Oplysnings- og Uddannelsesfonden og Feriefonden.

Desuden har han i en lang årrække været medlem af bestyrelsen for Sulisartut Højskoliat, hvor han var med til at sikre en god drift af arbejderhøjskolen.

Jonas havde en særlig sans for tal og beregninger. Derfor blev han altid af hovedbestyrelsen udpeget til at deltage i overenskomstforhandlinger, hvor vi havde stor nytte af hans indsats.

Han var også flittig til at forberede sig til møder i forskellige sammenhænge. Han læste mødematerialet nøje, og dermed viste, at han tog sit hverv alvorligt og havde respekt for de folk, han repræsenterede. Jeg beundrede hans evne til at sætte sig ind i de økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med pensionskassen SISA – her kunne han følge med, også fordi han ikke holdt sig tilbage med at spørge om, hvordan tingene hang sammen.

Vi vil hermed udtrykke vores medfølelse til hele hans familie – hans børn og søskende, og ikke mindst til hans hustru, der har støttet ham godt i hans arbejde i fagbevægelsen.

Æret være Jonas’ minde

Jess G. Berthelsen,
Formand for SIK

Jonas Fleischer og hustru Hansigne, billede taget i 2021. (Foto: Inge Lennert)