Skip to content

Det rette sted at klage til om kontingentforhøjelser

SIK’s sekretariat har i den seneste tid fået nogle – dog ikke mange – e-mails med beklagelser over forhøjelser af medlemskontingentet pr. 1. april 2022. Sekretariatet har besvaret klager­ne med en kort forklaring af baggrunden – og at det er en kongresbeslutning i fagforbundet i september 2021, der har affødt opjustering af det månedlige kontingent med 5 kr. til 15 kr. i de fleste foreninger under SIK.

I besvarelsen af klagerne understreges det, at det faktisk er den lokale forening af SIK, til daglig kaldt SIP, der i den forbindelse har det afgørende ord at skulle have sagt.

Forklaringen til dette er følgende: 

Med den ordning, der gælder i dag, består det enkelte medlems kontingent af to faste dele – den ene del går til foreningens lokale aktiviteter, den anden del går til fagforbundets aktiviteter på landsbasis.

For at fagforbundets sekretariat kan følge med i den opgavemængde, der er blevet større, med personsager blandt medlemmerne i hele landet, besluttede SIK’s kongres (som består af repræsentanter for alle foreningerne) i september 2021 at forhøje fagforbundets andel af et medlems månedlige kontingent med 15 kr. 

Da det reelt var en intern justering af medlemskontingentet, skulle beslutningen ikke nødvendigvis betyde forhøjelse af det totale kontingent. Og lokalforeningerne blev samtidig af kongressen således opfordret til tilsvarende at nedsætte foreningernes andel af kontingentet, så medlemmerne ikke oplevede nogen forhøjelse. 

Kongressens opfordring er funderet på den sunde økonomi, foreningerne generelt har fået, siden fagforbundet centralt overtog bogholderiet for de enkelte foreninger for nogle år siden.

Fire af de 20 arbejderforeninger, der er tilknyttet SIK, har fulgt opfordringen fra kongressen om tilsvarende at nedsætte deres andel af kontingent. Andre har fulgt den delvist. Og endnu andre har valgt slet ikke at følge opfordringen og forhøjet det samlede kontingent med hele 15 kr. månedligt fra april 2022.

”Når man skal klage over et forhøjet kontingent, skal man således gå til den lokale forening. Vi håber således at have forklaret sagens sammenhæng på en dækkende måde,” slutter svarbrevet fra SIK’s sekretariat.