Skip to content

Kursusplanen for 2023 er lagt

Kalenderen for årets kurser for tillidsrepræsentanter på SIK-området er nu tilgængelig på fagforbundets hjemmeside under sektionen Kurser.

Det drejer sig om i alt otte kurser: Fem grundlæggende kurser (Del 1) med hovedtemaet ”Tillidsrepræsentanternes ansvar og pligter” og tre fortsættelseskurser (Del 2), der har ”Personalejura og konflikthåndtering” som hovedtema.

For tiden er der knap 360 valgte tillidsrepræsentanter på SIK-overenskomstområdet i hele landet. Kurserne, der udbydes af SIK’s oplysnings- og uddannelsesfond, spiller en central rolle i styrkelsen af tillidsfolks varetagelse af deres hverv.

Vigtigt at vide ved tilmelding

Kursuskalenderen på hjemmesiden er forsynet med en tilmeldingsblanket til download for hvert kursus.

Her er det vigtigt, at udfyldelsen af tilmeldingsblanketten til et kursus sker i nær dialog med arbejdsgiver. Det er bl. a. fordi spørgsmålet om, hvorvidt kursisten skal have løn under fraværet fra arbejdet, skal besvares med ja eller nej.

Det er desuden vigtigt at vide, at at kun dem, som ikke har haft Del 1 og Del 2 de seneste fem år, må søge om at deltage i enten Del 1 eller Del 2.

Klik her for at komme til kursussiden

Andre kurser

Tillidsrepræsentantkurserne udgør rygraden i de aktiviteter, som finansieres og drives af SIK’s fond for oplysning og uddannelse (QIA).

Udover tillidsrepræsentantkurserne er der planlagt et 3-dages kursus for fagforbundets kontaktpersoner her i slutningen af januar/begyndelsen af februar.

Der planlægges desuden følgende endnu ikke daterede seminarer og specialkurser: Tillidsfolk i Royal Greenland (et samarbejdsprojekt med fiskeindustrikoncernen), arbejdsret (i samarbejde med Kommune­qarfik Sermersooq og Avannaata Kommunia) og akkordberegning (i samarbejde med GE (Grønlands Erhverv)).

Det skal også nævnes, at der gives korte organisationskurser for bestyrelser for fagforbundets lokalforeninger i forbindelse med næstformand Jokum Zeebs besøgsrunde sammen med en konsulent fra SIK’s sekretariat.

Kontakt vedr. kurser: Inge-Marie Rosing, tlf. 32 21 33, e-mail inro@sik.gl