Skip to content

Solidaritet, lighed og broderskab

LAB er et fagforbund i Baskerlandet i den nordlige Spanien, og er en af SIK’s internationale kontakter. Fagforbundet holdt kongres i dagene 14.-17. juni 2022, og de udenlandske gæster holdt taler, herunder SIK’s formand Jess G. Berthelsen, som gav følgende udtalelse:

Ærede tilhørere!

Det er for mig som repræsentant for den grønlandske fagbevægelse SIK en stor ære og glæde at stå her foran netop Jer, fordi vi i mere end én forstand er ligesindede og derfor kæmper for det samme endemål – Selvstændighed – og dermed retten til at bestemme suverænt over hvilke beslutninger, der skal tages i det land, hvor vi er født og derfor hører hjemme.

I mit hjemland Grønland er vi stadig i gang med den lange og ofte brydsomme vej mod det endemål, der indebærer vi en dag kan kalde os selvstændige i en fuldt ud anerkendt nation. Om det bliver i min levetid skal jeg ikke kunne sige her i dag. Men jeg kan dog fastslå – uanset hvor langsommeligt processen henimod selvstændighed ofte kan opleves – at vi alligevel er kommet et godt stykke videre i den rigtige retning.

Fra en kolonitid, som jeg stadig husker fra min barndom, opnåede vi i min ungdom at få indført et Hjemmestyre med eget parlament, og videre frem til i min manddomstid at få indført et Selvstyre, som nu med øgede rettigheder – blandt andet ejendomsretten over vores egne ressourcer, både de levende ressourcer og ikke mindst de mineralske råstoffer, som Grønland har så rigelige af i sin undergrund.

Jeg nævner her råstofferne, fordi netop denne reserve bør blive vores endelige forsikring for, at vi bliver i stand til selv at kunne tage det sidste seje step mod den endelige Selvstændighed. I Grønland er vi mange, der tror vi på, at adgangen til egne råstoffer sammen med andre politiske tiltag kan sikre vores velfærd, og således, at vi lægger ressour­cer til side til de generationer, der kommer efter os.

Når vi taler om frihed og selvstændighed kommer vi ikke uden om begrebet kultur som den faktor, der fortæller det mangfoldige verdenssamfund, som vi er en del af, noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra – således også det folk, som jeg kommer fra, nemlig inuit fra Grønland.

Kulturbegrebet har jo noget at gøre med de værdier, som vi på godt og ondt bærer gennem tiderne, vores særkende og identitet, som vi på en positiv måde kan bidrage med i udviklingen af verdenssamfundet, i dyb respekt for andre folks kulturer.

Ja, vores kulturelle værdier, godt blandet med den solidaritet og det ønske om lighed og broderskab, som den internationale arbejderbevægelse traditionelt er fortaler for, skal bidrage til en stærk proces henimod folkenes frihed og selvstændighed!

Indbudte delegerede fra forskellige lande i det baskiske fagforbund LAB’s 10. kongres. Med pile er afmærket deltagere fra SIK: Hovedbestyrelsesmedlem Ludvig Larsen og forbundsformand Jess G. Berthelsen. Billederne nedenunder er taget i kongressalen.