Skip to content

Lønnen reguleres i slutningen af denne måned

Som følge af indgåelsen af de nye overenskomster mellem SIK og Selvstyret (og herunder kommunerne) skal lønningerne reguleres med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2022. Reguleringen sker i forbindelse med lønudbetalingen i slutningen af november 2022.

Opjusteringer foretages på lønninger inden for i alt 20 overenskomster. Som beskrevet i en pressemeddelelse i september af overenskomstparterne stiger den samlede lønsum med 8 procent for perioden 2022 til 2026.

Renskrivning m.v. af overenskomstmaterialet er endnu ikke færdig i Selvstyret. Men fra SIK vil vi snarest muligt komme med videre beskrivelser af de nye overenskomsters indhold.