Skip to content

SIK-overenskomsterne på plads

Pressemeddelelse fra Grønlands Selvstyre.

Den 3. september 2022 nåede Selvstyrets og SIK’s forhandlere til enighed om resultatet for forhandlingerne om fornyelse af samtlige SIK’s overenskomster. Parterne udtaler: ”Det har været et langt, men konstruktivt forhandlingsforløb. Vi har haft blik for behovet for forbedringer -ikke kun af lønnen, men også for øvrige betydningsfulde ansættelsesforhold”.

Forbedrede forhold for familier og kvinder
Når familien forøges, vil ansatte under SIK fremover kunne nyde den sikkerhed som fuld løn under hele orlovsperioden kan give. Dette emne har ligget SIK på sinde i de senere år. Hidtil har en kvindelig SIK’er efter op til 18 ugers orlov skulle overgå til barselsdagpenge. Fremover vil særligt kvinder på SIK-overenskomst kunne få forbedret deres livsindkomst betragteligt, da de vil modtage fuld løn under hele orlovsperioden på op til 40 uger. Samtidig vil de fremover også spare op til pensionen i disse perioder.

Fokus på faglærte og de borgernære funktioner
Med fornyelsen af overenskomsterne har parterne sikret en generel forbedring af grundlønnen for samtlige ansatte på SIK-overenskomst. Gennem den lidt længere forhandling har parterne også haft særligt fokus på de SIK-ansatte, der bl.a. varetager de borgernære funktioner og som er faglærte. Det er f.eks. bygdesundhedspersonale, socialmedhjælpere, plejemødre, terminalarbejdere m.v., der har fået et særligt lønløft.

Bedre rejsemuligheder
Som en generelt opnået rettighed vil SIK’ere og deres husstand, som har fået en tiltrædelsesrejse, fremover også have ret til en fratrædelsesrejse.
Parterne er ligeledes blevet enige om, at retten til frihed med løn i relation til en nær pårørendes alvorlige sygdom eller død fremover vil indtræde tidligere. Derudover forbedres muligheden for tilskud til ferierejser for en række månedslønnede SIK’ere og deres familier, da en feriefond særligt for denne gruppe vil blive oprettet.

Flere penge til alderdommen
SIK og de offentlige arbejdsgivere har prioriteret, at flere tillæg skal være pensionsgivende. Formålet hermed er at sikre en bedre økonomi for fremtidens pensionerede SIK’ere.

Godkendelse af resultatet
Forbedringerne koster samlet set 128,2 mio kr. Det svarer til, at den samlede lønsum på SIK-området stiger med 8 %. Resultatet sendes nu til afstemning hos SIK’s medlemmer skal derefter godkendes af begge parter. Efter en godkendelse vil selve lønnen blive reguleret med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2022.

For yderligere oplysninger kontakt Formand for SIK, Jess G. Berthelsen på tlf. +299 55 8815 eller Personale- og Forhandlingschef Frederik Schmidt på tlf.  +299 34 66 81.