Skip to content

Medlemshvervning og dialog i Nuuk

Hvervekampagnen med informationsstande i Nuuk gav mulighed for god og berigende dialog med folk.

Det er på mange måder godt og indbringende at lave en hurtig hvervekampagne med en informationsstand i et indkøbscenter eller et andet sted, hvor mange mennesker samles. Det erfarede Emma Junge Dalager og Inge-Marie Rosing, begge konsulenter i SIK, da de i den sidste uge i juni gennemførte det første runde af en sådan kampagne for lokalafdelingen i Nuuk, NSIP.

Man står eksempelvis ved indgangen til Brugsen ved et bord med informationsmateriale, PR-artikler og et passende antal eksemplarer af indmeldelsesblanketter.

Det specifikke mål er klart at skaffe nye medlemmer til fagforeningen – og der kommer da også glædeligvis en del nye medlemmer til i løbet af de to timer.

Men alene det, at folk kommer og spørger ad, og derved får sat bl. a. nogle ting på plads omkring forholdet mellem medlemskab og pensionsopsparing – eller det, at en ældre herre kommer, sætter sig og udøser af sine erfaringer i sin tid som tillidsmand – det er godt, berigende og hensigtsmæssigt for fagforeningens kontakt med de lokale indbyggere.

Inge-Maries notater om sine iagttagelser fra Brugsens indgang giver bl. a. følgende indtryk af, hvad folk er optaget af:

  • Et nyt medlem har før udfyldelsen af indmeldelsesblanketten spurgt ad om følgende: Hvilke rettigheder har hun? Hvilke fordele er der ved at være medlem? Er det helt afgørende, at hendes arbejdsplads indbetaler bidrag til Feriefonden og Socialfonden, for at hun vil kunne søge til disse fonde?
  • Folk blander pensionsselskabet SISA og fagforbundet SIK sammen. De tror, at de er medlemmer af SIK i og med, at de via løn indbetaler opsparing til SISA.
  • Nogle påstår, at de fra deres pc ikke kan hente ansøgningsblanketten til Feriefonden.
  • Rigtig mange, som ikke ved noget omkring de 5 socialfonde og hvilke muligheder, der er i de fonde. Inge-Marie konkluderer således, at vi her har en udfordring med nærmere information.

Dagen efter blev successen gentaget i Nuuk Center. Til informationsstanden kom der også en del, der ville blive medlem, især på grund af Feriefonden og Socialfondene – to af de gode ordninger, som SIK gennem tiderne har opnået ved forhandling med arbejdsgiverne.

Men også rigtig mange, der allerede er medlemmer, kom og fik lidt take aways med spillekort, lightere og lakrids (meget populære).

Næste stop i hvervekampagnen med informationsstand i hovedstaden bliver i den store bydel Qinngorput.

Læs også: ”Vellykket lynaktion for at få nye medlemmer” – Tillidsrepræsentanter i Ilulissat satte sig ved indgangene til tre supermarkeder og skaffede 15 nye medlemmer af SIK i løbet af halvanden time.

Et nyt medlem udfylder indmeldelsesblanket efter at have forhørt sig om rettigheder og fordele ved medlemskab af SIK.​
Jonas Møller, pensionist, tidligere tillidsrepræsentant blandt SIK’erne i lufthavnen, er kommet for at snakke lidt med vores kolleger ved informationsstanden ved Brugsens indgang.​
Emma Junge Dalager er konsulent i SIK, der også betjener lokalafdelingen i Nuuk, NSIP, med administrative opgaver.​
Også folk, der allerede er medlemmer, kommer og vil støtte op om SIK og tage en snak med vore kolleger her. Her er det Karen Marie Petersen.​
Inge-Marie Rosing er konsulent i SIK, der bl. a. beskæftiger sig med uddannelse af tillidsrepræsentanter.