Skip to content

Medlemskontingentet stiger eller bliver uændret

ORIENTERING: Mange af fagforeningens medlemmer får i de nærmeste dage en sms-besked om, at deres månedlige medlemskontingent stiger med et bestemt beløb fra 1. april 2022. Men der er også mange andre, der ikke får sms-besked – for deres kontingent bliver det samme som nu.

Det sker på baggrund af ændringer omkring medlemskontingentet, vedtaget i SIK’s kongres i september 2021. Det er blevet fulgt op med et brev i december til de 20 arbejderforeninger, der er tilknyttet SIK, af fagforbundets næstformand Jokum Zeeb med en påmindelse og opsummering af ændringernes indhold. Og påmindelsen er her i 2022 blevet gentaget både skriftligt og mundtligt pr. telefon. Næstformanden har også bedt foreningerne om at oplyse eventuel kontingentændring til SIK senest den 5. marts 2022.

En af de ændringer, der blev vedtaget i kongressen, er, at fagforbundets andel af de enkelte medlemmers månedlige kontingent bliver forhøjet med 15 kr. fra 150 kr. til 165 kr. med virkning fra 1. april 2022. Det skete med henvisning til den stigende opgavemængde med medlemssager i fagforbundets sekretariat.

Sådan som strukturen i SIK som hidtil er, kan fagforbundets kongres ikke diktere størrelsen af foreningernes andel af medlemmets kontingent. Det skal foreningerne selv fastsætte. Derfor er der ikke ens kontingent i landet inden for organisationen.

Kongressen i september nøjedes således med at opfordre foreningerne til at nedsætte deres andel af kontingentet med tilsvarende 15 kr. så man på den måde kan undgå stigning i det enkelte medlems samlede kontingent.

Her et par uger før skæringsdatoen tegner der sig et billede med fire kategorier: 

1) Fuld opfølgning af kongressens opfordring, og således uændret samlet kontingent (foreningerne i Qaqortoq, Nuuk og Tasiilaq),

2) Delvis opfølgning af kongressens opfordring (foreningerne i Ilulissat, Qasigiannguit, Nanortalik og Upernavik), og således stigning i kontingentet, dog på under 15 kr. 

3) Ingen opfølgning af kongressens opfordring, og således stigning med 15 kr. Det har foreningerne i følgende byer og bygder meddelt: Sisimiut, Aasiaat, Kangaamiut, Kangaatsiaq, Maniitsoq, Uummannaq, Kangerlussuaq og Qeqertarsuaq.

4) De øvrige foreninger har ved fristens udløb ikke meldt, hvad de har besluttet om deres del af kontingentet – så reelt kommer der her stigning med 15 kr.