Skip to content

Invitation til medlemsmøde i Nuuk

NSIP indkalder til medlemsmøde torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

Arbejderforeningen i Nuuk får på det ordinære medlemsmøde forelagt bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab for 2022. Det sidstnævnte forelægges til orientering.

Størrelsen af medlemskontingentet fastlægges på medlemsmødet, og budgettet for næste år forelægges til godkendelse.

Foreningens bestyrelse er valgt i 2021, og deres valgperiode går frem til generalforsamlingen i 2024. Bestyrelsen er Josef Therkildsen (formand), Sofie Svendsen (næstformand), Arnaq Johansen, Henning Aqqa Kristensen og Juliane M. Petersen.

Klik her for at downloade dagsordenen for medlemsmødet