Skip to content

Næste års ferierejser udtrækkes den 9. september

Det bliver fredag den 9. september 2022, hvor SIK’s Feriefond udtrækker blandt tusinder af ansøgere ferierejser i 2023. 

Snarest i den efterfølgende uge vil de ansøgere, der er kommet med i lodtrækningen, så få en sms-besked om, hvorvidt de er blevet eller ikke blevet udtrukket til en rejse – i Grønland eller til København.

Efter ansøgningsperiodens udløb den 1. august, har SIK’s Feriefonds sekretariat været i gang med at få overblik over ansøgningerne. 

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget præcist om antal ansøgere til ferierejser i 2023 og hvor mange, der bliver godkendt til deltagelse i den altid spændende lodtrækning. 

Vi kan i hvert fald fortælle, at der sidste år var 3.784 ansøgere til rejsebilletter i 2022. Heraf er 1.859 blevet godkendt til at deltage i lodtrækningen. 594 familier blev således udtrukket til en rejse – og i løbet af denne sommer er størsteparten af rejserne blevet gennemført.

Vi kan også fortælle, at de 594 udtrukne for ferieåret 2022 deles om 12,2 mio.kr. Det er, hvad det koster at købe rejser for det antal familier af forskellig størrelse med de bestem­te ønsker om rejsemål her i landet eller til Danmark (København).

Bestyrelsen for SIK’s Feriefond holder i næste uge møde for blandt andet at beslutte, hvor mange penge, der samlet skal bruges til rejser i 2023.

Traditionen tro vil udtrækningen den 9. september blive foretaget i SIK-huset i Nuuk af indbudte SIK-tillidsrepræsentanter under overværelse af en dommer fra retsvæsenet.

Klik her for at læse nærmere oplysninger om Feriefonden