Skip to content

Næstformandens besøgsrunde til arbejderforeningerne i 2022

Arbejderforeningerne har fået tilsendt en plan over årets besøg til en del foreninger af SIK’s næstformand Jokum Zeeb i følgeskab med en konsulent i fagforbundet.

I besøgsrunden vil der blive afholdt et minikursus for foreningernes bestyrelser, bl.a. indeholdende emner om bestyrelsesmedlemmernes ansvar, pligter og rettigheder, samt orientering om foreningernes rolle i SIK.

Det er også tanken, at der arrangeres borgermøder i pågældende byer og bygder. Der holdes møde med tillidsrepræsentanterne, ligesom der vil være virksomhedsbesøg.

Nedenfor oplistes foreninger, som kan forvente besøg i 2022. Med denne plan vil næsten halvdelen af foreningerne blive besøgt i år. Resten af foreningerne kan så besøges i 2023.

Nuuk: Marts 
Deltager fra sekretariatet: Emma J. Dalager

Sisimiut og Kangerlussuaq: April 
Deltager fra sekretariatet: Inge-Marie J. Rosing

Paamiut: April 
Deltager fra sekretariatet: Emma J. Dalager

Qeqertarsuatsiaat: Maj Deltager fra sekretariatet: Emma J. Dalager

Ittoqqortoormiit: 
Maj 
Deltager fra sekretariatet: Inge-Marie J. Rosing

Uummannaq og Ikerasak : Juni 
Deltager fra sekretariatet: Sofie Svendsen

Narsaq og Nanortalik: Juni 
Deltager fra sekretariatet: Susanne Olsen

Kursus for kontaktpersoner
Udpegning af kontaktpersoner i byer ogf bygder, hvor der ikke er forening under SIK, er i gang. Således er det tanken, at der afholdes et kursus for kontaktpersoner i september. Hvor det skal ske, er ikke afgjort endnu, men konsulent Sofie Svendsen ventes at være kursusunderviser samme med næstformanden.