Skip to content

Nina er nu færdiguddannet

Nina Fleischer fik sit bevis for gennemførelse af kontoruddannelse på TNI, Handelsskolernes Grunduddannelse.

Ved en lille højtidelighed i SIK’s sekretariat i Nuuk fik Nina Fleischer sit uddannelsesbevis. Her har hun nemlig haft praktikperiode med mange forskellige opgaver, som et fagforbundssekretariat som SIK’s kan byde en praktikant. 

Blandt de opgaver Nina har arbejdet med her kan nævnes: Administration af SIK’s Feriefond, lige fra udvælgelsen af, hvem der får tildelt en ferierejse til bestilling af flybilletter, medvirken til behandling af sager om afskedigelse og lønindplacering m.v., økonomistyring og bogholderiopgaver og deltagelse i forberedelser til afholdelse af kurser for tillidsrepræsentanter.

Således oprustet til spændende opgaver, er hun i gang med at søge job ude i det pulserende arbejdsliv. Vi ønsker for Nina – og for de andre, der har gennemført uddannelsen – at det vil gå godt.