Skip to content

NSIP og SIK i tættere samarbejde

Ved en ny aftale rykker NSIP og SIK tættere sammen omkring de daglige opgaver i fagforeningsarbejdet.

SIK’s lokalafdeling i Nuuk, NSIP, der med sine over 900 medlemmer er den største, bliver fra 1. juni 2020 serviceret administrativt af SIK’s sekretariat.

Eftersom NSIP ikke længere ønsker at have en kontorfuldmægtig i lokalafdelingen, og fordi mange af lokalafdelingens medlemmer i forvejen til daglig bliver betjent af SIK’s sekretariat – som i øvrigt har til huse i den samme bygning – er det naturligt og hensigtsmæssigt for begge parter at indgå denne aftale.

Aftalen betyder, at SIK’s sekretariat fremover udfører fornøden sekretariatsbistand for formanden og bestyrelsen for NSIP. Det sker i forbindelse med bl. a. planlægning og gennemførelse af virksomhedsbesøg, møder med tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmøder og konkrete personsager for medlemmerne.

Aftalen bliver evalueret i slutningen af 2020, før der tages stilling, hvorvidt den skal fortsæt­te i 2021.

Med aftalen ønsker NSIP og fagforbundet at forstærke det i forvejen gode samarbejde på en række områder, hvor tankerne bag parolen ”Sammen er vi stærkere” er blevet efterlevet i erkendelse af, at vi er i det samme fagforbund.

Formanden for NSIP, Josef Therkildsen (Ujoorsi) og sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen, i corona-rigtigt albuestød efter underskrivelsen af aftalen om sekretariatsbistand.