Skip to content

Ny hovedbestyrelse i SIK

SIK’s 23. kongres som fagforbund blev afsluttet i dag med valg af formand, næstformand og øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen.

Jess G. Berthelsen blev genvalgt som formand uden modkandidat. Jokum Zeeb blev valgt som næstformand (han har hidtil været formand for lokalafdelingen i Uummannaq).

De øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen er nu: Else Jonna Villadsen (Ilulissat), Sofie Svendsen (Nuuk), Ludvig Larsen (Nuuk), Nuunu Johansen (Aasiaat), Qulutannguaq Berthelsen (Nuuk), Peter B. Mølgaard (Ilulissat) og Pele-Knud Mathiessen (Kangerlussuaq).

Kongressen behandlede en række organisatoriske og politiske emner. Der blev herunder vedtaget hovedbestyrelsens forslag om en resolution, der tydeliggør fagforbundets synspunkt om udvinding af sjældne jordarter.

Udtalelsen har følgende konklusion: ”SIK støtter udvinding af sjældne jordarter, uanset om det indeholder uran eller ikke indeholder uran som biprodukt. I forbindelse med SIK’s støtte til udvinding af sjældne jordarter skal SIK understrege, at en sådan udvinding skal være miljømæssig forsvarlig, og at medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har den allerhøjeste prioritet.”

Klik her for at hente udtalelsens fulde ordlyd

 

SIK’s nye hovedbestyrelse

Forreste: Næstformand Jokum Zeeb og formand Jess G. Berthelsen. Rækken bagved fra venstre: Peter B. Mølgaard, Pele-Knud Mathiessen, Ludvig Larsen, Else Jonna Villadsen, Qulutannguaq Berthelsen, Nuunu Johansen og Sofie Svendsen.