Skip to content

Nye bestyrelser med samme formænd i de to store

Der har netop været generalforsamlinger i de to største lokalafdelinger af SIK – i Nuuk og i Ilulissat.

Den 14. april var der ekstraordinær generalforsamling i SIP Ilulissat, der med sine 636 medlemmer er den andenstørste lokalafdeling. 

Her var den gamle bestyrelse kommet til at mangle et medlem. Og det blev anledningen til nyvalg af formand og bestyrelse, ligesom der blev valgt fire suppleanter til bestyrelsen i stedet for to som tidligere.

Else Jonna Villadsen blev den suveræne vinder i formandsvalget. Hun blev således genvalgt til den post i endnu en valgperiode. Den nye bestyrelse består i øvrigt af næstformand Peter B. Mølgaard, sekretær Maren Kristensen, Panínguaq Jerimiassen og Jørgen Vetterlain.

”Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i god og livlig stemning, og vi glæder os alle sammen til at samarbejde i den nye bestyrelse,” hedder det i en mail fra Else Jonna Villadsen til SIK. Der var 55 fremmødte til generalforsamlingen i Ilulissat – hvilket er et flot fremmøde.

Den nyvalgte bestyrelse i Ilulissat-lokalafdelingen: Jørgen Vetterlain, næstformand Peter B. Mølgaard, formand Else Jonna Villadsen, sekretær Maren Kristensen og Paninnguaq Jerimiassen.


Den 20. april holdt NSIP i Nuuk, der med sine 943 medlemmer er den største lokalafdeling, en ordinær generalforsamling. Også denne generalforsamling bliver af deltagere betegnet som ”ganske livlig” med god drøftelse af, hvordan den store lokalafdelings midler skal bruges for at fremme fagforeningens interesser.

Her blev Josef Therkildsen (Ujoorsi) genvalgt som formand uden modkandidat – med stor applaus blandt de 69 fremmødte.

Josef Therkildsen blev genvalgt som NSIP-formand uden modkandidat.


Den nye bestyrelse i NSIP består i øvrigt af næstformand Sofie Svendsen, Emma Junge Dalager, Henning Kristensen og Mette Sofie Jørgensen.