Skip to content

Nyjusteret indmeldelsesblanket

For at gøre tingene enklere for både medlemmer og for alle medarbejdere i fagforbundet, fortsætter vi med justering af materialet til indmeldelse og til opdatering af medlemsoplysninger. Dette sker nu med indmeldelsesblanketten og den dertil hørende vejledningsside.

Den nye indmeldelsesblanket, som blev sendt ud til foreningerne fredag den 29. august med vejledning, gælder fra modtagelsesdatoen.

Der er følgende ændringer i den forbindelse:

  1. Indmeldelsesblanketten bruges fremover også til at ændre medlemsoplysninger (ved flytning, ændring af kontingentgruppe osv.) I så fald er der et afkrydsningsfelt øverst på siden.

  2. Således bliver den særlige blanket, som hedder ”Ændring af medlemsoplysninger”, overflødig. Den udgår af brug.

  3. Listen over kontingenstørrelser gældende for de 20 foreninger udgår af vejledningssiden (side 2). I blanketten henvises derefter til SIK’s hjemmeside, hvor der på siden ”Foreninger” er oplysninger om de til enhver tid gældende kontingenter for hver forening.

Desuden er pensionisters mulighed for 1/4-kontingent indføjet til afskrydsning, ligesom den nu er nævnt i vejledningen.

Da vi i løbet af efteråret 2022 indkører et nyt IT-system på medlemsadministration, som vi vil kalde for ”Ilaasortalerissut”, og som vil åbne for nye muligheder – bl. a. for online indmeldelse som medlem – er der i hvert fald ikke sagt sidste ord om udvikling og justering af forskellige medlemsblanketter. Det vil vi vende tilbage til, når det bliver aktuelt.

► Klik her for at hente den nye indmeldelsesblanket