Skip to content

Nyt kursus-år starter med nyt koncept

Tillidsrepræsentant-kurserne bliver fra i år nystruktureret med “Grundlæggende kurser” og “Branchekurser”.


SIK’s tillidsfolk rundt omkring i landet kan glæde sig til at deltage i et tillidsrepræsen­tant-kursus, der er kommet i nye rammer og hvis indhold er blevet rørt om til nye kombinationer.

Som det kan ses på den nye kursuskalender bliver der her i marts lagt ud med et Grundlæggende kursus, der er af fem-dages varighed. 

Det bliver et kursus, der er beregnet til nye tillidsrepræsentanter fra forskellige virksomheder og fagområder. I alt fem kurser af den slags er på kalenderen.

I september introduceres så et Branchekursus, som der bliver tre af i år. Det er et kursus, der bliver afviklet over fire dage. Målgruppen her er tillidsrepræsentanter, der kommer fra et nærmere afgrænset brancheområde, og som har gennemført et grundlæggende kursus.

Den kursus-form, som SIK’s Oplysnings- og Uddannelsesfond (QIA) har opereret med nu i en årrække, er nu således udfaset. 

Der var Imm. 1- og Imm. 2-kurser, henholdsvis med grundlæggende og videregående indhold, begge med bredtfavnende målgrupper. Der har dog i de senere år været ønsker fremme om mere homogene målgrupper, så kursusdeltagerne har en større referenceramme i forhold til hinanden og derved har bedre mulighed for at interagere. Dette ønske bliver imødekommet med konceptet branche- og overenskomstområde­bestemte kurser.

Målet med det hele er selvsagt at styrke tillidsrepræsentantarnes daglige arbejde. I bestyrelsesmaterialet for QIA hedder det, at man næppe med et trylleslag markant kan styrke dette arbejde ved at ændre på kursuskonceptet. Men med den foreliggende omlægning af form og indhold ventes i hvert fald positive effekter:

  • At emnerne personlig udvikling, konflikthåndtering og præsentationsteknik bliver opprioriteret, vil kunne styrke tillidsrepræsentanter i at kunne agere i deres hverv.
  • Effekten af emnet overenskomstforståelse vil kunne blive styrket, når deltagerne kommer fra samme overenskomstområde.

Udover kursuskalenderens indhold vil der blive arrangeret et seminar for tillidsrepræsentanter for én virksomhed.