Skip to content

Opmuntringspriser til SIK-medlemmer og kåring af ”Årets Lokalafdeling”

Fire arbejdere får æresbevisning med opmuntringspriser. “Året Lokalafdeling” er blevet kåret.

ÔdâK Olsens Fond, der drives af SIK, uddeler årligt den 1. maj opmuntringspriser til medlemmer, der har været trofaste støtter i det lokale fagforeningsarbejde. Det sker også i år.

Efter forslag fra lokalafdelinger har SIK’s hovedbestyrelse besluttet at uddele opmunt­rings­priser til følgende medlemmer, som hver får et diplom og 5.000 kr.:

  • Suffiaaraq O. Petrussen, SIP-Kangaamiut
  • Marie Olsen, SIP-Ilulissat
  • Pavia Johnsen, SIP-Upernavik
  • Vittus Henson, SIP-Nuuk

ÔdâK Olsens Fonds formål er “at uddele priser på arbejdernes internationale kampdag, den 1. maj, til mangeårige med­lemmer af SIK, således at disse får en opmuntring, fordi de har haft en positiv indflydelse på den grønlandske arbejderbevægelse” – som det står i fondens vedtægter.

Priserne uddeles til minde om tidligere formand for GAS (Grønlands Arbejder Sammenslutning) – som senere blev til SIK – ÔdâK Olsen, som netop har haft en særlig betydning for arbejderbevægelsen.

“Årets Lokalafdeling”: SIP-Uummannaq

På mødet i SIK’s Repræsentantskab den 11. april 2019 blev der også kåret en ”Årets Lokalafdeling”.

Det er arbejderforeningen i Uummannaq under ledelse af formand Jokum Zeeb, der får den titel.

I begrundelsen for kåringen fremhæves, at lokalafdelingen i Uummannaq stabilt i de seneste ti år har haft en næsten fuld tilslutning af potentielle medlemmer.
God betjening af medlemmer og gode tilbud af medlemsaktiviteter kendetegner lokalafdelingen. Og ikke mindst er plejen af forbindelsen med de lokale arbejdsgivere og virksom­­heder, og inddragelse af dem i forskellige aktiviteter, sammen med opsøgende kontakt med medlemmer og tillidsrepræsentanter, forklaringen bag SIP-Uummannaqs stabile virke som arbejderforening gennem årtier.

Det skal også nævnes, at arbejderforeningen i Uummannaq i de senere år har holdt iøjnefaldende, folkelige arrangementer i arbejdernes dag, der stimulerer fællesskab blandt med­lemmerne – det kan være motionsløb eller fiskeri på isen ud for byen.

Modtagere af opmuntringspris fra ÔdâK Olsens Fond. 
Marie Olsen (Ilulissat)
Vittus Henson (Nuuk) og – det er SIP-Nuuks formand Josef Therkildsen der overrækker prisen. 
Pavia Johnsen (Upernavik). Vi mangler et billede af Suffiaaraq O. Petrussen (Kangaamiut).