Skip to content

Prisuddeling til fagforeningsfolk

Traditionen tro uddeler SIK i forbindelse med arbejdernes internationale kampdag opmuntringspriser til et par medlemmer af fagforbundet, ligesom der er kåret en ”Årets Lokalafde­ling”.

Helga Iversen, Ilulissat, og Maren Therkildsen, Aasiaat, får hver overrakt et opmuntrings­pris i form af et diplom og et beløb på 5.000 kr. fra Ôdâq Olsens Mindefond.

Mindefonden, hvis bestyrelse er identisk med SIK’s hovedbestyrelse, giver hvert år opmuntrings­­priser til man­geårige medlem­mer, der på forskellig vis har været gode holdepunkter for deres kolleger. Fonden har sit navn efter den fagforeningsleder, der er blevet en ikon i den grønlandske fagbevægelses historie som den, der har lagt linjen med en klassisk arbejderstil, der er aktiv og socialt funderet.

De to prismodtagere

For begge modtagere af Ôdâq Olsen-prisen gælder det, at de i mange år har været gode støtter for deres kolleger og for det lokale fagforeningsarbejde under SIK.

Maren Therkildsen (Maalaaraq) er en erfaren tillidsrepræsentant boende i Aasiaat. Hun er en trofast medarbejder, der har respekt for sin arbejdsplads, og så har hun tæt samarbejde med ASIP, den lokale afdeling af SIK.

Det kendetegner Maren Therkildsen, at hun som tillidsrepræsentant gør en betydelig indsats for at opmuntre sine arbejdskammerater.

Helga Iversen har været fagforeningsmedlem, siden hun i 1972 begyndte at arbejde i en børneinstitution i Qasigiannguit. Efter at hun flyttede til Ilulissat i 2000, fortsatte hun med at deltage i det faglige arbejde.

Helga er ufaglært, men har udnyttet mulighederne for at dygtiggøre sig gennem kurser – hvorefter hun videregiver det, hun har lært, til sine kolleger og til nytte for de mennesker, hun arbejder for.

Helga Iversen (til venstre) får her overrakt opmuntringsprisen af Else Jonna Villadsen, formand for SIP i Ilulissat.

Årets Lokalafdeling

På mødet i SIK’s Repræsentantskab den 19. april 2018, hvor opmuntringspriserne fra Ôdâq Olsens Mindefond blev meddelt, blev der også kåret en ”Årets Lokalafdeling 2018”.

Der var to lokalafdelinger, der var blevet indstillet til denne pris i form at et diplom og et opmuntringsbeløb på 5.000 kr. Det var SIP i Uummannaq og SIP i Ilulissat. Efter nærmere overvejelser valgte SIK’s hovedbestyrelse SIP-Ilulissat – for anden gang.

På repræsentantskabsmødet takkede SIP-Ilulissats formand, Else Jonna Villadsen, for valget, og gjorde udtryk for, at de da havde gjort – og fortsat gør – en del for at gøre sig fortjent til en sådan anerkendelse.

– Lokalafdelingen har satset på at gøre betjeningen af medlemmerne bedre. Alle henvendelser skal have en god behandling. Det skal være behageligt at komme ind i lokalafdelingens kontor. Vi taler med folk om fordelene ved at være medlem af en fagforening, og vi søger at være godt organiseret i kontakten med vore 41 tillidsrepræsentanter og med arbejds­pladserne i byen, og ikke mindst med fagforbundets sekretariat. Vi vil gerne dele vore erfaringer med andre SIK-afdelinger i Grønland, ligesom vi gerne vil lære af andres erfaringer, sagde Else Jonna Villadsen.

Vækst i medlemstallet

SIP-Ilulissat, som har 603 medlemmer i dag, har desuden oplevet en god tilgang af medlemmer. I løbet af et år er der kommet 64 flere medlemmer.

Vækst i medlemstallet er da også noget, som lønmodtagerorganisationen SIK samlet set oplever i de seneste år.

På repræsentantskabsmødet oplyste forbundsformand Jess G. Berthelsen, at der i løbet af sidste år var kommet 209 flere helårs-betalende medlemmer til på landsplan.

– Det kan vi trods alt være glade over, fordi det også indikerer, at organiseringsgraden i vores fagområder svarer nogenlunde til, hvad der er i de nordiske lande, sagde Jess G. Berthelsen i sin beretning til SIK’s Repræsentantskab.