Skip to content

Repræsentantskabsmøde i SIK

Fredag den 31. marts 2023 er der møde i fagforbundet SIK’s Repræsentantskab. Det er en slags delegeretmøde, der holdes én gang midtvejs i den fireårige periode mellem kongresserne. Mødet i år holdes i Hotel Hans Egede i Nuuk.

Der kommer deltagere fra alle de 20 lokale arbejderforeninger, som tilsammen udgør SIK.

På mødet i Repræsentantskabet vil deltagerne ifølge vedtægterne kunne følgende:

  • Træffe beslutninger omkring SIK’s virke i perioden mellem de afholdte kongresser.
  • Fremsætte krav til kommende overenskomstforhandlinger.
  • Føre tilsyn med at hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med kongressens og repræsentantskabets beslutninger.
  • Drøfte diverse spørgsmål om SIK og arbejdsmarkedet.
  • Træffe beslutning om kontingent for de kommende 2 år.


Dagsordenen for mødet på fredag indeholder en række aktuelle emner i forbindelse med fagforeningen:

Ønskeligheden af en tydeligere faglig ungdom i organisationen. Resultater af de seneste overens­komstforhandlinger (gennemgået på et seminar før repræsentantskabsmødet). Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter og udvikling af fagforbundets kursusprogram for disse tillidsræsentanter. Og der er nogle punkter til drøftelse omkring Socialfondene, som finder stor anvendelse blandt lønmodtagere med SIK-overenskomst.

Desuden er der et dagsordenspunkt fremsat af en lokalforening om tilkaldt arbejdskraft i forhold til spørgsmålet om brug af SIK’s overenskomster.

Klik her for at hente dagsorden for Repræsentantskabsmødet

Foto fra et af de tidligere repræsentantskabsmøder: I Sisimiut april 2019. Sidste møde i repræsentantskabet blev holdt i december 2020 via videokonference – i corona’ens tegn.