Skip to content

Når det er nødvendigt at gå ad rettens vej

Når der er en problematisk sag mellem en ansat og en arbejdsgiver, plejer SIK normalt at forsøge at få en mindelig løsning med arbejdsgiveren. Men engang imellem er det nødvendigt at få vores advokat til at køre en sag ved domstolene – med de udgifter, det har for SIK.

I det følgende giver vi et par eksempler på de seneste sager, som SIK har overgivet til sin advokat med henblik på at lægge sag an ved domstolen. 

Grov udnyttelse af ansatte

Den ene sag er mod en arbejdsgiver i Nuuk, som på grov måde har udnyttet sine uden­landske ansatte. Sagen kører for tiden og således ikke er afsluttet.

Det har her simpelthen været nødvendigt at gå rettens vej. Den pågældende arbejdsgi­ver ønsker nemlig ikke at kommunikere med SIK. 

Der er i øvrigt tale om meget grove sager: For ek­sem­­pel har der været ingen afholdelse af ferie i flere år. Der har været et vanvittigt højt overarbejde uden at få betaling for det. Og der har ikke været ingen afhol­delse af det ugentlige hviledøgn i mange måneder.

Forlig for 116.000 kr.

Den anden sag er afsluttet med et forlig inden den er kommet i retten. Det drejer sig om en arbejdsgiver, som har afskediget en medarbejder uden at betale den bonus, ved­kom­mende har krav på i henhold til hans ansættelseskontrakt.

Arbejdsgiverens advokat har overfor SIK pure afvist krav om betaling af denne bonus. Men da sagen blev videreført til fagforbundets advokat med henblik på at lægge sag an ved domstolen, fik ”piben pludselig en anden lyd”. Så var arbejdsgiveren klar til at indgå forlig. 

Nu er der indgået forlig, hvor vores medlem får pågældende bonus til en værdi af 116.000 kr. 

Den aftale var ikke opnået, hvis SIK ikke havde taget retlige skridt. Derfor må man regne med også fremover engang imellem, at SIK bliver nødt til at gå til domstolen med en sag.

►Relateret viden: “Ofte stillede spørgsmål” – spørgsmål og svar om ansættelse og arbejdsliv – klik her