Skip to content

Royal Greenland sprunget fra aftalen om løntræk af medlemskontingent

SIK har i slutningen af november udsendt en sms til de ansatte i Royal Greenland, der har tilmeldt sig en ordning med løntræk af medlemskontingentet, med følgende besked:

“Hej, Royal Greenland har desværre annulleret aftalen om løntræk, derfor beder vi dig om at udfylde en ny tilmeldingsblanket, så du fremover kan blive trukket via betalingsservice.”

Forhistorien er den, at Royal Greenland og SIK indgik tidligere i sommeren 2023 en aftale om, at medarbejdere i Royal Greenland kan betale deres SIK-medlemskontingent via løntræk, såfremt de ønsker dette i stedet for at betale medlemskontingentet via bankens Betalingsservice. 

“SIK har været meget tilfreds med indgåelsen af denne aftale,” fortæller sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen. “Og ordningen kom da også flyvende fra start, da over 100 ansatte i Royal Greenland inden for kort tid meddelte, at de ønskede at betale medlemskontingentet via løntræk. Og flere andre ansatte meldte deres interesse i at overgå til denne betalingsform fremover.”

Det var derfor med stor undren, at SIK allerede i slutningen af september modtog en e-mail fra Royal Greenland om, at de var sprunget fra den indgåede aftale.

Begrundelsen fra Royal Greenland til at annullere den indgåede aftale var:

Der har vist sig at være nogle udfordringer med implementeringen af denne ordning, hvor vi i RG og SIK tilbyder medarbejderne at de kan løntrækkes for deres medlemskab af SIK”. 

“Det fremgår ikke nærmere hvad disse udfordringer består i,” forklarer Bjarne Petersen, og slutter: “Men det kan undre, at Royal Greenland ikke undersøgte disse forhold inden man indgik aftalen, ligesom SIK sætter spørgsmålstegn ved om disse ”udfordringer” er så store, at en ordning om løntræk ikke kan lade sig gøre i praksis.”

SIK’s sekretariat vil dog forsøge, at få lavet aftaler med andre arbejdsgivere om, at deres medarbejdere kan betale deres medlemskontingent via løntræk. Om dette lykkes må tiden vise.