Skip to content

Hovedbestyrelsen på rundtur i Uummannaq-fjorden

Virksomhedsbesøg, møder med tillidsrepræsentanter og fagforbundets lokalbestyrelser, borgermøder og en masse uformel dialog med mennesker, man traf undervejs. Det var, hvad der blev foretaget i løbet af den uge, SIK’s hovedbestyrelse var i Uummannaq og bygderne deromkring.

 Et teknisk uheld i rejsebåden hindrede besøg i én af bygderne, Ukkusissat, og medførte et beskåret program i en anden bygd, Saattut. Ellers blev besøgsprogrammet i ugen mellem den 15. og 22. august 2022 gennemført ganske tilfredsstillende med godt indhold i form af udveksling af informationer og synspunkter samt interessante iagttagelser fra arbejdslivet.

Uummannaq-fjordens erhvervsliv er jo i stor grad præget af hellefisken. Tre selskaber virker i området med indhandling og beskæftigelse. Og samtalerne i møder med arbejderne og i borgermøderne drejer sig da gerne om de nære arbejds- og produktionsforhold her, herunder den velkendte brug af udenlandsk arbejdskraft for at imødegå mangel på hjemlig arbejdsstyrke.

Problemstillinger fra de offentlige arbejdspladser, især fra børneinstitutioner og plejehjem, blev også taget op og vendt. Det handler ofte om arbejdstidsregler og om arbejdsgivernes angiveligt manglende kendskab til overenskomster og aftaler.

 De besøgende fra SIK tog ud i virksomhedsbesøg i grupper á 2-3 personer. De blev venligt modtaget. Og det var spændende at høre den umiddelbare, mundtlige rapportering efter besøgene. En af rapporterne er, at det er afgørende, at der er god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Således er arbejdsmoralen tydeligvis høj og stemningen god og afklaret specielt i en af fiskefabrikkerne.

SIK’s hovedbestyrelse og bestyrelserne for Feriefonden og Oplysnings- og Uddannelsesfonden holdt også deres ordinære møder under opholdet i Uummannaq.

For nogle år siden besluttede hovedbestyrelsen nemlig fremover at kombinere ét af deres årlige møder med en rejse til en region i landet for at besøge arbejdpladser og holde dialogmøder med lokalbefolkningen. Det førte til en tur til Tasiilaq i 2017, til Qaanaaq i 2018 og til Nanortalik i 2019. Corona-pandemien satte en stopper for den planlagte tur til Uummannaq i 2020. Men nu er denne tur gennemført.

Nogle glimt fra oplevelser under turen til Uummannaq og omegn: Det gule hus er den lokale arbejderforenings kontor. Billederne nedenfor er fra samtaler med befolkning og medlemmer (bl. a. ved indgangen til et supermarked) og fra møder med lokale fagforeningsfolk.

Rundturen gik til: Niaqornat, Uummannaq, Qaarsut, Ikerasak og Saattut. På grund af, at et drev i båden gik i stykker, blev Ukkusissat sprunget over i programmet.