Skip to content

Samfundssind – også i spørgsmålet om vaccination mod Covid-19

De faglige organisationer i Grønland har i forbindelse med udbruddet af Covid-19 i foråret 2020 opfordret borgerne til at vise samfundssind bl. a. ved at alle overholde de påbud, som myndig­hederne har fastsat for at forhindre spredning af coronavirussen.

Den opfordring vil SIK gerne gentage i forbindelse med den vaccination mod Covid-19, der er i gang her i landet. Vel vidende, at det er et tilbud, og at det er op til den enkelte borger selv at afgøre, hvorvidt borgeren vil tage imod det, anbe­faler SIK kraftigt, at medlemmerne og andre på arbejdsmarkedet lader sig vaccinere.

Det er nemlig ikke kun et personligt spørgsmål, men samtidigt også et alvorligt samfundsan­lig­­gende. Derfor er det nødvendigt at agere på et oplyst grundlag – og derved ikke lade sig gribe af panik på grund af rygter og ensidige informationer om vaccinens bivirkninger. 

Vi stoler på, at sundheds­myn­dig­hederne har valgt den vaccinetype, der i videst muligt omfang vil mindste risikoen for spredning af smitte og giver mindst mulige bivirkninger, så borgere fremover kan mødes og deltage i aktiviteter ude i samfundet uden restriktioner.

I denne ekstraordinære tid med pandemien er det fortsat nødvendigt at vise, hvordan vi kan samarbejde i solidaritet og i gensidig respekt – så vi snarest kan vende tilbage til de normale tilstande før corona-pandemien.

Jess G. Berthelsen,
formand for SIK