Skip to content

SIK har kåret 4 tillidsrepræsentanter som ”Årets Tillidsrepræsentant 2020”

Ud fra de forslag, der er indkommet fra kysten, er der ud fra 323 tillidsrepræsentant valgt fire til at bære titlen ”Årets Tillidsrepræsentant” 2020.

For at sætte mere fokus på tillidsrepræsentantens vigtige rolle på en arbejdsplads, har SIK’s hovedbestyrelse kåret 4 ud af landets 323 valgte tillidsfolk på SIK’s overenskomstområder til ”Årets Tillidsrepræsentant”.

Fra oktober har SIK spredt et opslag med opfordring til at komme med forslag. Følgende kriterier blev lagt til kåringen:

a. Det drejer sig om en aktiv tillidsrepræsentant, som er med til at fremme det gode samarbejde blandt kollegaerne og i forhold til arbejdsgiveren,

b. Er en aktiv formidler af fordelene ved at være medlem af SIK og,

c. Bidrager til at kollegaernes rettigheder i henhold til overenskomsten m.v. respekteres på arbejdspladsen.

Ud fra de forslag, der er indkommet fra kysten, har hovedbestyrelsen valgt følgende til at bære titlen ”Årets Tillidsrepræsentant” 2020:

Sakarine Larsen, Niaqornaarsuk
Sakarine Larsen er blevet indstillet af 3 forskellige personer. Indstillingerne kan sam­men­fattes i følgende: Hun gør en stor indsats med oplysning og samtaler. Som tillidsrepræsen­tant reagerer hun hurtigt på sager, der bliver taget op fra forskellige arbejdspladser i sin bygd, og følger sagerne helt til dørs. Af egen drift tager hun på besøg i de enkelte arbejds­pladser og hjælper straks til, når der er behov.

Karen Thorleifsen, Aasiaat  
Karen er blevet indstillet af alle ansatte i Fritids- og ungdomsklubben Igdlo og Juniorklubben Nuannersoq. Det fremhæves i indstillingen, at hun som tillidsrepræsentant lægger vægt på gode manerer på arbejdspladsen, og selv går foran som et godt eksempel for sine arbejds­kammerater. Hun er meget opmærksom på overenskomster, og hun udfører sin rolle som tillidsrepræsentant med stor hengivenhed til sine kolleger.

Lars Eskildsen, Upernavik
I de 3 indstillingsbreve vedrørende Lars Eskildsen udtrykkes det, at det er karakteristisk for ham, at han udfører sine opgaver som tillidsrepræsentant i en beskeden og stilfærdig 

frem­toning, men på en stærk måde, der skaber respekt. Han forhører sig om arbejdsmiljøet i de forskellige arbejdspladser, og taler for samarbejde mellem ledere og ansatte. Han promo­verer medlemskab af SIK og fokuserer på fordelene i den forbindelse.

Jensine Poulsen, Maniitsoq 
Jensine omtales som en tillidsrepræsentant, som gerne vil fuldføre sin rolle samvittigheds­­fuldt, sagligt og ansvarsfuldt. Hun er vidtfavnende, og hun tager en opgave op lige så snart den bliver stillet. Hun er informativ efter et møde, hun har deltaget i. Og da hun er meget hengiven og hjælpsom, er hun afholdt og bliver bedt om hendes deltagelse i løsnin­gen af problemer i mange forskellige sammenhænge.

De 4 kårede tillidsrepræsentanter får et diplom og et beløb på 3.000 kr. (efter skat).

Dette bliver afslutningen på et år, hvor lønmodtagerorganisationen SIK har søgt at sætte fokus på det at være tillidsrepræsentant.

Det er sket blandt andet ved i begyndelsen af året at udgive en ny brochure, der er udfor­met som et brev af SIK-formand Jess G. Berthelsen til nye og gamle tillidsrepræsentanter med råd og tilskyndelser.

Dernæst blev der udgivet en kortfilm med titlen ”At være tillidsrepræsentant”. Her optræder SIK’s næstformand Ludvig Larsen sammen med en række tillidsrepræsentanter og en repræsentant for arbejdsgiverne.

Filmens gennemgående tema er, at der erfaringsmæssigt er bedre samarbejde på arbejds­pladsen, når der er en tillidsrepræsentant.

Med midler fra SIK’s Oplysnings- og Uddannelsesfond, hvor arbejdsgiverne bidrager til overenskomstmæssigt, er der i øvrigt et program hvert år til fortløbende optræning af tillidsfolk.