Skip to content

SIK samles til kongres

I dagene den 25. og 26. oktober 2017 holder SIK kongres  i Hotel Arctic i Ilulissat. 

Alle SIP’erne (SIK’s lokalafdelinger) har fået dagsordensmateriale en måned før kongressen. 

På dagsordenen for kongressen er der flere vigtige og principielle punkter, der er sat til drøftelse og afgørelse. Det er bl. a. forslaget om éns medlemskontingenter i hele landet.

Så skal hovedbestyrelsen fremlægge forslag til reviderede vedtægter for SIK og nye standardvedtægter for lokalafdelingerne. Og de delegerede på kongressen skal vælge en ny hovedbestyrelse.

Allerede i dagene før selve kongressen vil der sum­me af aktivitet i lokalerne på kongresstedet. Der skal bl. a. være et kursus for de delegerede. Og generalsekretær for Nordens Faglige Samorganisation (NFS), Magnus Gissler, vil holde et oplæg.

Lønmodtagerforbundet SIK’s organisationsstruktur er bygget op omkring Kongressen (der holdes hvert 4. år), Repræsentantskabet (med midtvejsmøder mellem kongresserne), Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Lokalafdelingerne, SIK Ungdom og Klubberne.

Nærmere kommentarer om kongressen kan indhentes hos forbundsformand Jess G. Berthelsen

Fra billedarkivet: Det traditionelle flagoptog ved SIK-kongressen i 2009 i Qaqortoq.

Deltagere og dagsorden