Skip to content

SIK Ungdom med ny bestyrelse

SIK Ungdom har holdt generalforsamling. De valgte en ny bestyrelse, og de er opsat på at være mere synlige i deres arbejde.

SIK Ungdoms generalforsamling, der blev holdt i SIK’s sekretariat i Nuuk, er veloverstået. Trods en beskeden størrelse i henhold til antal delegerede, var der god stemning og der var arbejdslyst at mærke. Og alle var enige om, at fagorganisationens ungdomsarbejde fremover skal være mere synligt i samfundsbilledet.

Dorthinnguaq Brønlund ønskede ikke genvalg som formand for SIK Ungdom. Så det blev Jens-Ole Næsgaard Madsen, brandmand i Kangaatsiaq, der blev valgt til posten.

Som næstformand blev valgt Peter B. Mølgaard. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er herefter Jørgen Vetterlain, Ane-Marie H. Jørgensen og Beathe P. Greve.

Den nye bestyrelses første konkrete initiativ er at indkalde pressen til møde, hvor bestyrelsen kan præsentere sig selv.

Glimt af SIK Ungdoms generalforsamling. Det er Josef Therkildsen, formand for SIP i Nuuk, der er dirigent.
SIK Ungdoms nye bestyrelse. Fra venstre: Beathe P. Greve, Peter B. Mølgaard (næstformand), Jens-Ole Næsgaard Madsen (formand), Jørgen Vetterlain og Ane-Marie H. Jørgensen.