Skip to content

SIK Ungdom samles til generalforsamling

I dagene fra den 27. september til og med den 1. oktober samles SIK Ungdom fra forskellige steder i landet til et træf i Nuuk med seminar, kursus og generalforsamling.

SIK Ungdom er en afdeling af lønmodtagerorganisationen SIK. Ungdomsafdelingens formål er at arbejde for bedre vilkår for unge arbejdere og uddannelsessøgende. Afdelingen skal følge unges vilkår nøje, og vilkårene skal søges forbedret ved at sætte fokus på dem i samfundsdebatten.

På generalforsamlingen i SIK-bygningens mødesal den 1. oktober fra kl. 10.00 vil der blive fremlagt forslag til nye vedtægter til vedtagelse.

Forslag til nye vedtægter indeholder bl. a. præciserede formålsbestemmelser for ungdoms­afdelingen. Derudover er der dagsordenspunkter fra medlemmerne til drøftelse, dels vedrørende organisationsarbejdet og dels om ønsket om oplysning af de unge om samfundspolitiske forhold. Og der skal vælges en ny bestyrelse.

Med i programmet for dagen med generalforsamling er en tale af SIK’s formand, Jess G. Berthelsen.

For nærmere oplysninger kan kontaktes: 
Formand for SIK Ungdom, Dorthinnguaq Brønlund, mobiltlf. 58 23 88

Klik her for at hente dagsorden for generalforsamlingen.

Information om SIK Ungdom kan læses ved at klikke her.