Skip to content

SIK’s Repræsentantskab holder videomøde

Repræsentantskabsmødet var ellers planlagt til afholdelse allerede i marts. Efter et par udsættelser bliver mødet holdt nu i den sidste måned af året.

Torsdag den 10. december 2020 holder SIK’s Repræsentantskab møde første gang uden at være samlet fysisk ét sted. På grund af corona-begrænsninger på mødeaktiviteter bliver mødet holdt via videolink med deltagere samlet seks forskellige steder på kysten.

Repræsentantskabsmødet var ellers planlagt til afholdelse allerede i marts. Men så begynd­te corona-krisen, og mødet blev udsat på ubestemt tid.

I erkendelse af, at det er godt at kunne tilpasse sig ændrede forhold, besluttede SIK’s hoved­bestyrelse sent på efteråret alligevel at indkalde Repræsentantskabet til møde i december. Det sker ved, at de delegerede fra organisationens lokalafdelinger kommer til kommunevist ud­valg­te steder, som så bliver forbundet med hinanden i videokonference.

SIK’s Repræsentantskab er et forum, der samles årligt mellem kongresserne, som holdes hvert 4. år. Dets opgaver er bl. a. at føre tilsyn med, at kongressens beslutninger bliver real­iseret og at træffe beslutninger omkring SIK’s virke i perioden mellem kongresserne.

Mødet den 10. december bliver holdt med 31 deltagere (delegerede fra lokalafdelingerne og hovedbestyrelsen). Det indledes med et formiddags-seminar, hvor der tages hul på nye drøftelser om SIK’s fremtidige organisatoriske struktur.