Skip to content

SIK’s Repræsentantskabsmøde 2019

Repræsentantskabsmødet sker i Sisimiut den 11. april 2019. Mødemateriale er blevet sendt ud i dag.

Repræsentantskabsmødet, og de kurser og informationsmøder, der bliver holdt i den forbindelse, vil foregå i kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

Hovedbestyrelsens beretning og årsregnskab for fagforbundet er et par af de faste punkter på dagsordenen for et møde i repræsentantskabet. Og der er for det kommende møde optaget følgende emner til drøftelse fra lokalafdelingerne:

  • SIK og lokalafdelingerne bør i fællesskab arbejde for, at Royal Greenland giver helårsbeskæftigelse,da uvarslede hjemsendelser ikke kan accepteres.
  • Ændring af bestemmelsen om, at Socialfonden kun kan betale for ét nært familiemedlem.
  • Fortløbende kursusprogram for bestyrelser i foreningsdrift.
  • Deltagelse af lokalafdelingsformænd i tillidsrepræsentantkurserne, når det drejer sig om organisationsarbejdet i SIK.

Derudover er der et punkt med uddeling af opmuntringspriser fra Ôdâq Olsens Fond og kåring af „Årets Lokalafdeling“.

Kurser og information

De to dage med kurser og information før afholdelsen af repræsentantskabsmødet har fokus på følgende emner:

1) Bestemmelser i SIK’s vedtægter om lokalafdelingerne. Behandlingen af emnet vil foregå omkring spørgsmålene „Hvordan kan SIK bruge sine lokalafdelinger? Og hvordan ønsker lokalafdelingerne at blive brugt?“,

2) Hovedbestyrelsens målsætninger for perioden 2017-2021, og

3) Information om pensionsordninger under SISA og generalforsamling i pensionsselskabet.

Repræsentantskabets opgaver er ifølge SIK’s vedtægter at:

•Føre tilsyn med, at kongressens beslutninger bliver realiseret.
• Føre tilsyn med, at hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med kongressens og repræsentantskabets beslutninger.
• Træffe beslutning om kontingent for det kommende år.
• Træffe beslutninger omkring SIK’s virke i perioden mellem de afholdte kongresser.
• Fremsætte krav til kommende overenskomstforhandlinger.

Dagsorden – SIK’s Repræsentantskabsmøde 2019 – klik her.

Deltagerliste – SIK’s Repræsentantskabsmøde 2019 – klik her.

Program – SIK’s Repræsentantskabsmøde 2019 – klik her.

Indsat i hjemmesiden efter Repræsentantskabsmødet:

Hovedbestyrelsens beretning, forelagt af formanden – klik her.

Foto: Nukaraq Eugenius