Skip to content

SIP i Uummannaq fejrer 65-års jubilæum

I Uummannaq fejres 65-års jubilæet for den lokale arbejderforening. Formand Jokum Zeeb taler om vigtigheden af faglig organisering.

Jokum Zeeb

I sin jubilæums-festtale argumenterer arbejderforeningens formand, Jokum Zeeb, for organisering i fagforeninger som en nødvendighed for at skabe lige og bedre vilkår i samfundet. Det var nødvendigt for 65 år siden, og det er stadig nødvendigt i dag.

I 1951, hvor arbejderforeningen i Uummannaq blev etableret, var samfundsforholdene helt anderledes end i dag. Dengang var vilkårene for arbejdstagerne ubeskriveligt dårlige. Det hele foregik på diktater og regulativer fra arbejdsgiverens side, og det var en kæmpeopgave for den spæde fagbevægelse at gøre op med sådanne forhold.

– Vi har meget at takke for disse pionerers indsats. Vi bygger videre på grundlag af deres forarbejde, siger Jokum Zeeb.

I den forbindelse taler han imod en holdning, der indimellem kommer op til overfladen, om at det nok ikke skader én, at man ikke er medlem af en fagforening. Han tror endda, at der er nogle, der tænker, at man i dag ikke behøver at have en fagforening.

– Det er helt forkert at tænke sådan. Hvem skal tage sig af lønforhandlinger på vegne af arbejderne, hvis der ikke findes en fagforening? Hvem skal forsvare og tale for arbejdere, der biver uretfærdigt behandlet? spørger Jokum Nielsen.


Den fulde manuskript af talen er gengivet i den grønlandske side.