Skip to content

Sofie Fleischer er død

Mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem i SIK, Sofie Fleischer, er afgået ved døden den 8. februar 2024 om morgenen.

I sin meddelelse til hovedbestyrelsen og til arbejderforeningerne siger forbundsformand Jess G. Berthelsen, at vi har meget at takke Sofie Fleischer for. Hun har i mange år med stor indlevelse været med til at kæmpe for bedre vilkår for arbejderne og for styrkelse og udvikling af SIK.

Mens hun var med i ledelsen for lokalafdelingen i Uummannaq, blev Sofie Fleischer medlem af SIK’s hovedbestyrelse i 2005, og hun forblev medlem af hovedbestyrelsen frem til 2017. Således har hun også været medlem af bestyrelserne for SIK’s oplysnings- og uddannelsesfond, Feriefonden og for pensionskassen SISA.

“Vi har altid fornemmet, at Sofie har sit hjerte og sit personlige engagement for bedre forhold for arbejderfamilierne. Æret være Sofies minde,” slutter Jess G. Berthelsen sit mindeord.