Skip to content

Tæt samarbejde med NSIP fortsætter

NSIP’s bestyrelse har besluttet, at den i juni indgåede aftale med SIK’s sekretariat om betjening af lokalafdelingen fortsætter i 2021.

I juni i år indgik SIK’s Nuuk-afdeling, NSIP, en aftale med fagforbundets sekretariat om administrativ betjening. NSIP’s bestyrelse har nu besluttet, at det aftalte samarbejde og betjeningen af lokalafdelingen fortsætter i 2021.

Det kan man også lige så godt. NSIP er i forvejen i den samme bygning på Issortarfimmut 11 som SIK (og som pensionskassen SISA), hvor lokalafdelingens medlemmer ofte kommer til på forskellige ærinder – og i øvrigt er vi alle sammen i ét og samme fagforbund med samme formål.

Samarbejdet indebærer, at fagforbundet udfører fornøden sekretariatsbistand for NSIP – i forbindelse med bl. a. planlægning g gennemførelse af virksomhedsbesøg, møder med tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmøder og konkrete personsager for medlemmerne.

I forbindelse med fortsættelsen af aftalen er det blevet indføjet, at fagforbundets sekretariat hjælper NSIP med etablering og brug af sociale medier (herunder Facebook).

Formanden for NSIP, Josef Therkildsen (Ujoorsi), og sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen, underskriver fornyet aftale.