Skip to content

Ti år i den spændende tjeneste for SIK

Ti-års jubilaren på sit kontor i fagforbundets sekretariat i Nuuk.

Sofie Svendsen kunne i lørdags konstatere, at ti år gået, siden hun som 21-årig blev ansat som ungekonsulent i fagforbundet SIK’s sekretariat.

Ansættelsen pr. 15. oktober 2012 var på deltid. Men det varede ikke længe, før hun begyndte at tage aftentimer med på arbejdet. De opgaver og emner, som man beskæftigede sig med i SIK, var så dragende, at tid var et underordnet problem for den unge medarbejder. Hun er student fra GU-Aasiaat årgang 2011 med levende interesse for samfundsforhold og -strukturer.

Det var derfor også helt belejligt, at hun året derefter kom på fuldtid som konsulent. Hun var da allerede begyndt at arbejde med folks ansøgninger til fagforbundets velansete socialfonde – bl. a. noget med støtte til pårørende, så de kunne ledsage et familiemedlem, der var rejst for at blive behandlet for en alvorlig sygdom. Derudover var der kommet flere og flere opgaver med sagsbehandling for fagforbun­dets medlemmer omkring ansættelsesforhold og arbejdsvilkår. Et arbejdsområde, som hun var med til at løfte, indtil der kom en ny arbejdsfordeling i SIK’s sekretariat i sommeren 2022.

Samtidig med jobbet i SIK gennemførte Sofie Svendsen i 2017 en to-årig juridisk sagsbehandler-efteruddannelse i Grønland. Det styrkede både hendes egne kompetencer og fagforbundets behandling af medlemssager yderligere.

Sofie Svendsen er i den foregående ti-års periode kommet til at figurere markant i SIK-sammenhæng både som ansat og som valgt.

I 2013 var hun med til at stifte SIK Ungdom. Og i SIK’s kongres samme år førte det til, at hun kom ind i fagforbundets hovedbestyrelse, som hun siden har været medlem af. Desuden har hun siden 2018 været næstformand i NSIP, som er SIK’s lokalforening i Nuuk. Det skal også noteres, at hun er medlem af bestyrelsen for pensionsselskabet SISA.

Mange kasketter inden for interesseområdet, vil nogle sikkert bemærke. Men Sofie Svendsen er ikke i tvivl. ”Jeg ved altid, hvor jeg er,” er hendes kommentar med glimt i øjet.

Ifølge kontaktoplysningerne i SIK’s hjemmeside er Sofie Svendsens arbejdsområde i dag ”Overenskomster. Uddannelse og arbejdsmarked”. Meget relevant, må man sige, for én, der godt kan lide at arbejde med tal og strukturer samt med begrebet kompetenceudvikling.

I en årrække har hun som kursusinstruktør da også været stærkt engageret i uddannelsen af tillidsrepræsentanter indenfor fagorganisationen.

”Jeg er meget fascineret af tanken om vidensudveksling – nemlig det at kunne dele sine erfaringer og kompetencer med andre. Det er virkelig noget, vi har brug for i fagforbundet, hvis vi skal kunne løfte i lighed. Inddragelse og vidensdeling løser op for mange gode ting,” siger Sofie Svendsen.

Fagforbundets sekretariat markerer ti-års jubilæet med en lille sammenkomst på fredag.