Medier og publikationer

Om det at være tillidsrepræsentant, fagforbundets historie og dets struktur i dag samt om fordelene ved at være med i SIK.


Video: At være tillidsrepræsentant

Om tillidsrepræsentanters roller og opgaver.

Samarbejde og gensidig støtte er nøgleordene i tillidsrepræsentanters virke.

Varighed: 4´36 min.

(SIK, 2020)


Pjece: “Til tillidsrepræsentanter”

Et brev med information, forslag og tilskyndelser til tillidsrepræsentanter, med forord af SIK’s formand.

10 sider.

(SIK, 2020)


Video: SIK’s historie

Seks minutter om SIKs spændende historie.

Her fortælles om milepælene og om nogle af højdepunkterne efter etablering af fagforbundet i 1956.

Varighed: 6´32 min. (Med engelske undertekster)

(SIK, 2019)


Powerpoint: Slides om SIK

Ti plancher, der kan bruges som disposition ved information om SIK, dens formål og dens virke.

(SIK, 2019)


Folder: Ledsagelse ved alvorlig sygdom

Information fra SIK’s socialfonde om de ordninger, der kan ansøges fra fondene. 

Folder til udskrift på begge sider og foldning i tre dele. 

(SIK, 2020)


Folder: Fordele ved at være medlem af SIK

Direkte og indirekte fordele ved at være medlem af fagforeningen fortalt i korthed. 

Folder til udskrift på begge sider og foldning i tre dele. 

(SIK, 2020)


Opslag: “De ti opfordringer”

Vigtige spilleregler, som medarbejderne bør følge i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller anden grund.

Et uddrag fra “Nyhedsbrev fra SIK” nr. 4-2019.